cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

System Odznaka+

System Odznaka+ jest aplikacją funkcjonującą w przeglądarce internetowej, umożliwiającą wydawanie, etapowe gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń w formie standardu Open Badges oraz cyfrowo zabezpieczonych certyfikatów pdf. System umożliwia cyfrowe poświadczanie kwalifikacji, pojedynczych efektów uczenia się i ich zestawów, uczestnictwa w jakimś wydarzeniu oraz uzyskania innych osiągnięć, dla których możliwe jest określenie konkretnych kryteriów przyznania i dostarczenie dowodów na ich spełnienie. System będzie dostępny poprzez stronę internetową (dla wszystkich użytkowników), a także w postaci aplikacji mobilnej dla użytkowników indywidualnych.

Open Badges to innowacyjny, międzynarodowy standard cyfrowego poświadczania w zakresie zweryfikowanych osiągnieć, umiejętności czy kompetencji. Wykorzystuje atrakcyjną formę cyfrowych odznak z zakodowanymi i zabezpieczonymi informacjami, niezbędnymi do identyfikacji tego, za co otrzymano daną odznakę, kto ją otrzymał i przez kogo została wydana. Wszystkie te informacje są “odciskiem palca” na rynku pracy.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: OPENB
Zasięg geograficzny: Non-EU, Unia Europejska