cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Szkoła Cyfrowych Dzwonków – projekt uczniowski – Świdnik

Tworzymy szkołę otwartą na drugiego człowieka, która ułatwia wszystkim uczniom zdobywanie wiedzy; pielęgnuje kreatywność i wspiera postawy koleżeńskie. Chcemy, by Szkoła Cyfrowych Dzwonków zapoczątkowała szereg innych ciekawych, cyfrowych rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych w naszej placówce.”

Istotą procesu transformacji szkoły jest systematyczne wdrażanie trwałych, skutecznych zmian w jej funkcjonowaniu. Priorytetowym narzędziem realizacji nadrzędnego celu edukacyjnego, jakim jest rozwój i dobro ucznia, wydaje się wypracowanie standardów organizacyjnych uwzględniających potrzeby całej społeczności szkolnej, w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania takiej organizacji jest zapewnienie prawidłowych warunków edukacyjnych. Odpowiednio zaplanowane cyfrowe rozwiązania instytucjonalne gwarantują efektywność procesu edukacyjnego.

Wiele razy specjaliści w świdnickiej szkole (m.in. neurologopeda) podkreślali w trakcie godzin wychowawczych niekorzystny wpływ hałasu na poziom słuchu, który powoduje obniżenie sprawności słyszenia i szereg innych następstw związanych ze zdenerwowaniem, rozkojarzeniem, trudnością w skupieniu się. Idea wygaszenia dzwonków akustycznych i stworzenia zewnętrznie zarządzanej aplikacji internetowej, służącej do informowania o czasie przerw i lekcji, zrodziła się w trakcie pozalekcyjnych zajęć rozwijających umiejętności cyfrowe uczniów. Pomysł został pozytywnie przyjęty przez całą społeczność szkolną, tj. uczniów i uczennice, nauczycieli i nauczycielek, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

Projekt organizacji systemu dzwonków w szkole zaczął funkcjonować w 2019 roku. Jak dotąd działa on wyłącznie w świdnickiej „piątce”.

Uczniowski projekt wykorzystuje technologie informacyjno – komunikacyjne zarówno do nauczania, jak i organizacji toku nauki w szkole. Obejmuje wszystkie oddziały. Stworzona przez uczniów aplikacja internetowa służy do informowania o czasie przerw i lekcji. Aplikacja ta pracuje na serwerze szkolnym i jest zarządzana zewnętrznie. Wykorzystuje stary szkolny sprzęt komputerowy – ustawione na korytarzach szkolnych, w bibliotece i w świetlicy komputery iMac w trybie wyświetlacza, podłączone do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci Wi-Fi, sygnalizują uczniom i uczennicom przerwę bądź lekcję. Na monitorach wyświetlana jest godzina wraz z informacją o tym, czy trwa przerwa, czy też lekcja. Dodatkowo podany jest czas, który pozostał do końca przerwy lub lekcji. W przypadku przerwy tło ekranu jest koloru zielonego, w trakcie lekcji zaś – zmienia barwę na czerwoną. Na minutę przed rozpoczęciem lekcji pojawia się tło w kolorze pomarańczowym mobilizujące uczniów do rozpoczęcia zajęć. To rozwiązanie zastosowano także po raz pierwszy również w odniesieniu do klas młodszych – uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Dzwonki analogowe zaś nadal wykorzystywane są jako sygnał alarmowy do ewakuacji.

Projekt Szkoła Cyfrowych Dzwonków przyczynił się w sposób istotny do wyeliminowania hałasu w szkole wydawanego przez tradycyjny dzwonek, co odczuły przede wszystkim dzieci ze spektrum autyzmu. W szkole z oddziałami integracyjnymi, do których uczęszcza wiele dzieci z problemami nadwrażliwości słuchowej, wdrożona praktyka instytucjonalno-organizacyjna poprawiła komfort funkcjonowania oraz pozytywnie wpłynęła na naukę i koncentrację. To również doskonała lekcja zarządzania czasem. Poprzez praktykę Szkoły Cyfrowych Dzwonków w Świdniku promuje się zdrowe, bezpieczne warunki nauki i odpoczynku oraz samodzielność i odpowiedzialność uczniów i uczennic. Dzięki takiemu rozwiązaniu wspiera się w tej placówce system edukacji oparty na zaufaniu i partnerstwie.

Wdrożona praktyka możliwa jest do wykorzystania w innych szkołach, na różnym etapie edukacyjnym.

https://drive.google.com/file/d/1e6GlFZTwMdNKRCfJssmwYNUi9J5puufa/view?usp=sharing

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2021 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00