cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Szkolenie urzędników w zakresie technologii chmury obliczeniowej – Grecja

Szkolenie urzędników w zakresie technologii chmury obliczeniowej to inicjatywa w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, która została uruchomiona w Grecji w grudniu 2021 roku. Jest ona koordynowana przez Ministerstwo Cyfrowego Zarządzania, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Narodowym Centrum Administracji Publicznej i Samorządu Terytorialnego oraz firmą Microsoft, w ramach działań Greckiej Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia. Celem inicjatywy jest szkolenie urzędników państwowych w zakresie tematów związanych z technologiami chmurowymi i umiejętnościami cyfrowymi.

Programy szkoleniowe skierowane są przede wszystkim do menedżerów wykonawczych w administracji publicznej i samorządowej, którzy posiadają wykształcenie związane z ICT. Programy szkoleniowe obejmują różnorodną tematykę, obejmującą głównie wykorzystanie Azure (np. Azure Data Fundamentals, Azure AI Fundamentals, Azure Security Technologies, Azure Engineer Associates i wiele innych), a także kursy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Internetu (np. Security, Compliance, and Identity Fundamentals, Security Operations Analyst Associate, Information Protection Administrator Associate).

Od czerwca 2021 r. do chwili obecnej zrealizowano ponad 73 szkolenia i przeszkolono prawie 2.000 greckich kierowników sektora publicznego. W okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. dostępnych będzie 38 programów szkoleniowych dla 1300 uczestników. Długoterminowym celem tej inicjatywy jest przeszkolenie ponad 20 000 urzędników państwowych w zakresie podstawowych i specjalistycznych umiejętności cyfrowych w technologiach chmurowych, do końca 2025 roku.

Wyniki tej inicjatywy mają bezpośredni wpływ na wiele aspektów zaangażowanych administracji publicznych w Grecji. Z jednej strony, po raz pierwszy urzędnicy mają dostęp do specjalistycznych szkoleń w zakresie najnowszych technologii, takich jak chmura obliczeniowa, która jest strategicznym wyborem dla transformacji cyfrowej kraju. Ponieważ usługi w chmurze stale się rozwijają, rola Microsoftu w tym partnerstwie zapewnia, że urzędnicy są stale na bieżąco z technologiami chmurowymi. Umiejętność korzystania z technologii chmury będzie dostępna dla wszystkich urzędników, ponieważ kursy są otwarte również dla pracowników władz regionalnych i lokalnych. Ponadto program ten wspiera przyjęcie technologii w greckim sektorze publicznym. Technologie chmury oferują nieograniczone możliwości oszczędzania danych, a organy publiczne nie muszą kupować oprogramowania ani drogich serwerów i urządzeń do przechowywania danych, dlatego w rezultacie można zmniejszyć koszty operacyjne i obciążenia biurokratyczne. Przyjęcie technologii chmurowych promuje cyfryzację administracji publicznej i przyczynia się do  zarządzania cyfrowego.

Istnieje wiele czynników, które gwarantują trwałość tej inicjatywy. Istnieje różnorodność podmiotów (trzy z sektora publicznego i jeden z sektora prywatnego) łączących się w celu realizacji długoterminowej polityki publicznej, a także istnieje centralne planowanie z określonymi celami. Każdy z partnerów wnosi swoje własne kompetencje i wiedzę. Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego jest organem odpowiedzialnym za strategię transformacji cyfrowej w Grecji; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialne za rozwój zasobów ludzkich w greckim sektorze publicznym; a Krajowe Centrum Administracji Publicznej i Samorządu Terytorialnego jest strategiczną agencją szkoleniową dla urzędników i pracowników regionalnych i lokalnych władz administracyjnych. Ponadto udział firmy Microsoft, poprzez jej korporacyjną inicjatywę ” ’GR for Growth„, zapewnia dostosowanie kursów szkoleniowych do najnowszych technologii cyfrowych. Microsoft jest pionierem w dziedzinie technologii chmurowych i oferuje szereg cyfrowych narzędzi biznesowych, które pomagają użytkownikom poprawić ich umiejętności cyfrowe, lepiej zorganizować pracę, być interaktywnym i tworzyć. Podsumowując, inicjatywa ta ma duży potencjał sukcesu i może być wykorzystana jako dobry przykład synergii między sektorem publicznym i prywatnym.

Ponadto inicjatywa ta jest zgodna z „Digital Transformation Bible 2020-2025„, krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym transformacji cyfrowej Grecji na lata 2020-2025, jako jeden z celów filaru strategicznego „umiejętności i kompetencje cyfrowe”. Jednym z celów tego filaru jest poprawa certyfikowanych umiejętności cyfrowych urzędników.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: chmura obliczeniowa, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Grecja
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
08/12/2021 00:00
Data zakończenia:
31/12/2025 00:00