cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Talents du Numérique – Francja

Talents du numérique (Talenty Cyfrowe) to stowarzyszenie non-profit zrzeszające instytucje szkolnictwa wyższego i firmy cyfrowe zgrupowane w ramach związków/sieci Cigref, Cinov Digital i Syntec Digital. Na stronie internetowej znajduje się mapa (baza danych) instytucji i szkół członkowskich oferujących kursy, dyplomy i szkolenia zawodowe w różnych zawodach cyfrowych. Główni interesariusze inicjatyw to francuskie Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań i Innowacji, ONISEP, RIS, INRIA (Narodowy Instytut Badań nad Nauką i Technologią Cyfrową), MIAGE, Femmes numérique, IESF (Międzynarodowa Federacja Esportowa), Fondation Cgénial, EdTech, CPU (Konferencja Prezydentów Uniwersytetów), CGE, CDEFI, Digital-Drome-Ardèche, Campus Channel i Opco Atlas.

Stowarzyszenie pełni kilka funkcji, a mianowicie:

  • Dostarczanie ogólnych informacji na temat zawodów cyfrowych i szkoleń w kontekście przyszłościowym.
  • Promowanie szkoleń naukowych i technicznych w zawodach cyfrowych dla młodszych osób i tych bez wykształcenia technicznego.
  • Wzmacnianie współpracy między różnymi podmiotami szkoleniowymi na poziomie krajowym i pracodawcami w zakresie umiejętności cyfrowych.
  • Opracowanie zaleceń, które mogą być dostosowane i zintegrowane przez instytucje szkoleniowe i przedsiębiorstwa.
  • Promowanie zaangażowania kobiet w szkolenia cyfrowe, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów, w których kobiety są niedostatecznie reprezentowane.

Talents du Numérique skupia się na większości kluczowych obszarów w pojawiających się technologiach, w tym: Sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo, blockchain, robotyka, HPC (high performance computing), cloud computing, a także bardziej ogólne umiejętności tworzenia oprogramowania i stron internetowych. Poprzednia nazwa organizacji (przed 2018 rokiem) to Stowarzyszenie Pasc@line. Na obecnej stronie internetowej zainteresowani uczestnicy mogą również znaleźć wiele historii sukcesu i świadectw dotyczących skrzyżowania umiejętności cyfrowych, technologii i zatrudnienia.

Talents du Numérique osiągnęło znaczące wyniki od momentu uruchomienia: przy 60 000 rekrutacji w 2018 roku, ponad 90% studentów udało się zapewnić zatrudnienie w ciągu jednego roku od uzyskania dyplomu. Od września 2017 roku stowarzyszenie współprowadzi jedną z grup roboczych francuskiej koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia. Stowarzyszenie było jednym z sygnatariuszy rządowego planu sektorowego różnorodności cyfrowej (styczeń 2017) i udało mu się podnieść ogólne zatrudnienie we francuskim sektorze cyfrowym o 6-10% w zależności od konkretnych regionów. Dziś inicjatywa skupia sieć 70 dostawców szkoleń cyfrowych i instytucji szkolnictwa wyższego oraz ponad 2500 firm cyfrowych. Poprzez szeroką sieć interesariuszy Talents du Numérique obejmuje różne dziedziny edukacji, szkoleń i technologii cyfrowych, oferuje łatwą do nawigacji stronę internetową i promuje bliższe zaangażowanie między jednym partnerem, a drugim.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Projektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimi, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, duże zbiory danych, łańcuch bloków, robotyka, obliczenia wielkiej skali, chmura obliczeniowa, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, mikroelektronika, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Francja
Typ finansowania: Publiczno-prywatne