cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Technologie i Ekologia – Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie

Karola Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa

Kontakt e-mail: sp350@edu.um.warszawa.pl, tel. 22 664-61-93

“Wykorzystując TIK na lekcjach zdecydowanie zwiększamy aktywność uczniów, a jednocześnie jako nauczyciele podnosimy swoje kompetencje informatyczne.  Narzędzia TIK dają szansę na różnorodność i atrakcyjność zajęć – szczególnie zajęć on-line. Główna zaleta tych metod polega na doskonaleniu umiejętności przydatnych nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu, np. umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności, dyskutowania, kreatywności, umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego”.


Wykorzystywanie TIK w temacie ekologii (projekty powstałe w ramach projektu Lekcja:Enter):

Szkoła angażuje uczniów w przedsięwzięcia z wykorzystaniem technologii w obszarze ekologii pracując projektowo i realizując projekty międzynarodowe. Jednym z przykładów jest projekt “Change the game”, którego szkoła była patronem merytorycznym. Udział uczniów opierał się na dokonywaniu pomiarów jakości powietrza, zaproponowaniu własnych cyfrowych metod prezentacji i atrakcyjnych wizualizacji, pokazujących jak zmieniały się zmierzone wartości parametrów środowiskowych w czasie.

Uczniowie biorący udział w projekcie nabyli nowe kompetencje, które mogą się okazać szczególnie ważne w kontekście trendów technologicznych przyszłości takich jak Internet Rzeczy (ang. Internet of Things), nauka o danych (ang. Data Science), ale też kompetencji społecznych. Do kompetencji tych należą: świadome wykorzystywanie narzędzi pomiarowych, mierzących parametry naszego środowiska; rozwój kompetencji programistycznych (wizualizacja danych oraz budowa aplikacji); dzielenie się wiedzą z rówieśnikami oraz rodzinami/opiekunami; współpraca z kolegami i koleżankami na płaszczyźnie międzynarodowej w dziedzinie nowych technologii.

Innym przykładem był projekt “Projektowanie i drukowanie w 3D rafy koralowej”, w ramach którego uczniowie szkoły pracując zespołowo na platformie tinkercad.com projektowali w 3D sztuczne rafy naśladujące teksturę i strukturę architektoniczną naturalnych raf. Własne projekty wydrukowali na drukarce 3D i stworzyli rzeczywisty model rafy. Uczestnicząc w projekcie uczniowie wykorzystywali m.in. wiedzę z przyrody, matematyki, informatyki. Udział w projekcie przyniósł szkole zwycięstwo w Europejskim konkursie Meet and Code w kategorii Code for the Planet.

Szkoła uczestniczy także w programie edukacyjnym NASA “Sally Ride EarthKam”, który umożliwia zlecenie zrobienia zdjęć określonym miejscom na Ziemi. Dzięki wykonanym zdjęciom uczniowie mogli zobaczyć, jak zmienia się obraz Ziemi na przestrzeni lat, jakie zachodzą zmiany w obrębie atmosfery, jaki ślad zostawiają katastrofy ekologiczne czy klęski żywiołowe.

Dzięki wykorzystaniu technologii uczniom udało się też zrealizować na lekcjach matematyki projekt “Mniej plastiku na śmietniku” , w ramach którego przechodząc przez cały proces w duchu metody design thinking szacowali, obliczali i zmniejszali ilość śmieci.

W ramach projektów ekologicznych z wykorzystaniem technologii uczniowie zaprojektowali i wykonali także m.in:

  • biuletyny “Change the game” na canva.com,
  • quizy na wordwall.net,
  • quizy na kahoot.com,
  • mapy myśli na menti.com,
  • gry i animacje w Scratchu, które pokazywały, jak walczyć ze smogiem,
  • programowanie robota Photon, który pomagał uczniom zrozumieć różne zagadnienia związane z ekologią, jak np. recykling czy oszczędzanie prądu,
  • gry i quizy na kahoot dotyczące problematyki zmian klimatu.

Opracowanie przygotowane w oparciu o materiał Anny Warzochy ze Szkoły Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2020 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00