cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Technology Ireland ICT Skillnet

ICT Skillnet Ireland jest krajową agencją wspierającą przedsiębiorstwa w Irlandii w zakresie umiejętności poprzez promowanie i ułatwianie szkoleń dla przedsiębiorstw i uczenia się pracowników, zwłaszcza w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Skierowana jest również do osób poszukujących pracy i pracowników, którzy chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje, poprzez inicjatywy i zasoby służące budowaniu potencjału, w celu zwiększenia zatrudnienia. Ogólnokrajowe Sieci Nauczania (grupy przedsiębiorstw z tego samego sektora przemysłu lub regionu) koordynują szkolenia i pomagają MŚP w określeniu ich potrzeb w zakresie umiejętności. Sieci Nauczania otrzymują fundusze od Skillnet na dofinansowanie szkoleń dla firm. Technology Ireland reprezentuje Sieci Nauczania w zakresie zapewnienia umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Wymienione programy szkoleniowe to częściowo bezpłatne lub płatne, intensywne kursy krótkoterminowe (upskilling) do programów MSc (poziom magisterski). Oferowane ścieżki umiejętności obejmują:

  • Specjalista ds. wsparcia technicznego IT
  • Specjalista ds. sieci IT
  • Cloud Practitioner – poziom podstawowy
  • Specjalista ds. marketingu cyfrowego
  • Analityk ds. cyberbezpieczeństwa
  • Programista
  • Web Developer
  • Ekspert analizy danych

Bezrobotni uczniowie otrzymują bezpłatne kursy i mogą uczestniczyć w programach konwersji, w tym certyfikat w zakresie nowych wschodzących (12 tygodni w pełnym wymiarze godzin) i inżynierii oprogramowania (9 tygodni w pełnym wymiarze godzin). Oferowane są również staże zawodowe w firmach z branży ICT.

W marcu 2021 roku ICT Skillnet Ireland uruchomił Future in Tech, inicjatywę składającą się z 8 programów umiejętności technologicznych, aby pomóc osobom poszukującym pracy bez zaplecza technologicznego lub cyfrowego zrozumieć i rozwinąć umiejętności cyfrowe, których potrzebują, aby uzyskać dostęp do szybko zmieniającego się rynku pracy. Aby kwalifikować się do udziału w programie, kandydaci muszą mieć co najmniej 18 lat i być bezrobotni.

Od momentu rozpoczęcia inicjatywy udało się poprawić krajowy krajobraz, jeśli chodzi o umiejętności cyfrowe, miejsca pracy i zatrudnienie zarówno dla siły roboczej, jak i obywateli. Do tej pory wzięło w niej udział ponad 15 000 przedsiębiorstw, a ponad 50 000 stażystów ukończyło różne oferowane możliwości podnoszenia kwalifikacji. Inicjatywa wywarła również pozytywny wpływ na procesy biznesowe na poziomie krajowym, stanowiąc obecnie najbardziej wpływową irlandzką organizację biznesową w sektorze technologicznym. ICT Skillnet Ireland uruchomił również pierwszy w Irlandii program studiów wyższych na poziomie magisterskim w zakresie sztucznej inteligencji (2018) i nadal rozszerzał i rozwijał swoją sieć poprzez możliwości kształcenia na odległość i blended learning, programy prowadzone przez branżę, zaangażowanie zainteresowanych stron i ciągłe finansowanie. Kursy kwalifikacyjne produkowane przez ICT Skillnet okazały się również skuteczne w prowadzeniu do kwalifikacji uznawanych przez pracodawców i przyczyniły się do zwiększenia możliwości zatrudnienia na poziomie krajowym, o czym świadczą wysokie wskaźniki progresji zatrudnienia.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, łańcuch bloków, robotyka, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, chmura obliczeniowa, oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Irlandia
Typ finansowania: Publiczne