cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Teens in AI – Inspirowanie nastolatków do poszukiwania kariery w dziedzinie technologii i AI – Bułgaria

Inicjatywa Teens In AI, uruchomiona podczas globalnego szczytu AI for Good w ONZ w maju 2018 roku, istnieje, aby zainspirować kolejne pokolenie etycznych badaczy AI, przedsiębiorców i liderów, którzy będą kształtować świat jutra.

Inicjatywa ma na celu demokratyzację AI i stworzenie możliwości dla słabo reprezentowanych talentów oraz zapewnienie młodym ludziom, a zwłaszcza dziewczętom, wczesnej styczności z AI, która jest rozwijana i wdrażana dla dobra społecznego.

Główne działania, zasięg i misja

Poprzez połączenie hackathonów, akceleratorów i bootcampów wraz z mentoringiem ekspertów, rozmowami, wycieczkami po firmach i możliwościami nawiązywania kontaktów, program tworzy platformę dla młodych ludzi w wieku 12-18 lat, aby odkrywać AI, uczenie maszynowe i naukę o danych.

Od momentu rozpoczęcia w 2015 roku, Teens in AI dotarło do ponad 9.000 młodych ludzi w ponad 140 miastach na całym świecie.

Organizowane dwa razy w roku globalne hackathony AI dla nastolatków są jednym z głównych działań inicjatywy. Podczas tych akcji, lokalizacje z całego świata biorą udział w lokalnych wydarzeniach, w których zespoły opracowują i prezentują rozwiązania technologiczne dotyczące celu zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG), aby wyłonić zwycięzcę.

Mając na celu przyciągnięcie większej liczby ludzi do nowych technologii, bardziej efektywne wykorzystanie potencjału cyfrowego i wspieranie rozwoju sektora ICT w Bułgarii poprzez zachęcanie młodych ludzi do zajmowania się informatyką i technologią, Narodowa Koalicja Cyfrowa w Bułgarii jest głównym organizatorem wydarzenia w Bułgarii dwa razy z rzędu – w październiku 2021 r. i w marcu 2022 r.

Christina de Bruin, która jest przedstawicielem UNICEF w Bułgarii, podzieliła się tym w swoim przemówieniu podczas otwarcia pierwszego hackathonu Teens In AI w Bułgarii:

„Nie możemy pozwolić, aby połowa światowych talentów – dziewcząt została wykluczona ze sfery sztucznej inteligencji i rozwiązań technologicznych, które w dzisiejszych czasach są niezwykle ważne. Pozdrowienia dla organizatorów inicjatywy!”

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Podczas ścisłych ograniczeń pandemicznych spowodowanych przez COVID-19, Koalicji udało się z powodzeniem przeprowadzić dwa kolejne hackathony Teens in AI w formacie online. Pozwoliło to na zaangażowanie szerszego grona dzieci z całej Bułgarii, w tym przedstawicieli grup mniejszościowych.

W wyniku wydarzeń ponad 100 dzieci z różnych środowisk, o zerowych umiejętnościach technicznych, ale także z dużym doświadczeniem w programowaniu, opracowało blisko 20 innowacyjnych projektów opartych na AI, z których najlepsze zostały ocenione przez międzynarodowe jury Tees in AI.

” Wzięłam udział w hackathonie, ponieważ uważam, że ważne jest, aby być na bieżąco z globalnymi problemami i szukać dla nich rozwiązań. Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał i wierzę, że może pomóc nam stworzyć lepszy świat dla wszystkich.”

– Elena,16 lat, która wzięła udział w obu bułgarskich hackathonach.

 Inny uczestnik ostatniej bułgarskiej edycji Teens in AI powtórzył tę pozytywną opinię, stwierdzając, że inicjatywa jest:

„Hackathon, w którym nie musisz opuszczać szkoły, a mimo to rozwijasz projekt, w którym nie tylko programujesz, ale opracowujesz plan przedsiębiorczości z grupami docelowymi, źródłami dochodu, partnerami i tak dalej.”

Inicjatywa Teens in AI rozprzestrzenia się coraz bardziej na całym świecie, będąc uruchomioną w około 25 krajach.

Jeśli chcesz połączyć się z i zainspirować następne pokolenie myślicieli z dziedziny technologii i AI, współgospodarzyć hackathon lub wspierać inicjatywę, przeczytaj więcej tutaj.

© Digital National Alliance

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Bułgaria
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
10/05/2015 00:00