cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

ToolboX.Academy – Hiszpania

Platforma internetowa ToolboX.Academy została zaprojektowana i opracowana przez Uniwersytet w Maladze we współpracy ze Służbą ds. Innowacji Edukacyjnych Regionalnego Ministerstwa Edukacji Junta de Andalucía, która zatwierdziła ją podczas okresu próbnego z udziałem 30 szkół i 1200 uczniów.

Zapewnia on bezpłatną usługę szkolenia w zakresie programowania komputerowego, integrując podstawowy język opracowany przez zespół oraz propozycję programu nauczania ułatwiającą jego wdrożenie w szkołach i instytutach. Integruje również serię telewizyjną TXAC Planet, z 30 rozdziałami obejmującymi cały kurs. Obecnie korzysta z niej ponad 20.000 uczniów z 500 szkół w Hiszpanii, którzy ukończyli już 50.000 godzin programowania na platformie.

Żyjemy w czasach zdominowanych przez postęp technologiczny i przyswajanie nowych technologii, które szybko i głęboko zmieniają nasze nawyki życiowe i samą strukturę społeczeństwa. W tym kontekście niezbędne jest uwzględnienie języka komputerowego i myślenia komputerowego w kształceniu naszych dziewcząt, chłopców i młodzieży, ze względu na możliwości zatrudnienia oferowane przez tę przekrojową kompetencję w celu zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach, przepaści cyfrowej i różnic między płciami w dziedzinie inżynierii, ale także ze względu na możliwość przekształcenia nowych pokoleń zwykłych konsumentów w uczestników rewolucji technologicznej, co oznacza przyszłość kraju.

Trudności w zakresie myślenia komputerowego mają jednak charakter strukturalny i ich rozwiązanie wymaga dużych inwestycji w opracowanie programu nauczania, stworzenie materiałów oraz szkolenie i certyfikację wykwalifikowanych nauczycieli w zakresie nauczania programowania. Organizatorzy zrozumieli, że jedyną „szybką” alternatywą jest stworzenie platformy o wystarczających możliwościach szkoleniowych dla studentów, którzy będą mogli przyswoić główne koncepcje myślenia komputerowego, autonomicznie i w sposób zabawowy. ToolboX.Academy wyłania się zatem z zaangażowania społecznego opartego na podłożu akademickim, aby zapewnić rozwiązanie dla poziomów przed uniwersyteckich.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, robotyka, oprogramowanie
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Hiszpania
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/11/2017 00:00