cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

UpSkill – Portugalia

UpSkill, powołany do życia przez Digital Portugal w 2020 roku, to zakrojony na szeroką skalę program referencyjny związany z narodową strategią umiejętności cyfrowych, mający na celu podnoszenie i zmianę kwalifikacji siły roboczej w Portugalii. Celem inicjatywy jest jednocześnie zapewnienie, że żaden obywatel nie pozostanie w tyle za procesami, przyspieszonymi przez transformację cyfrową oraz pojawienie się nowych i zaawansowanych technologii. Program skierowany jest również do wszystkich obywateli zainteresowanych i zmotywowanych do podjęcia nowych wyzwań zawodowych oraz rozpoczęcia projektów i kariery w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Na szerszym poziomie inicjatywa wspiera obywateli, pracowników, osoby poszukujące pracy, ale także przedsiębiorstwa: poprzez promowanie kwalifikacji w sektorze ICT i wspieranie przekwalifikowania pracowników z naciskiem na technologie cyfrowe, zwiększając konkurencyjność przedsiębiorstw i MŚP.

Dzięki takiemu podejściu Cyfrowa Portugalia przyczynia się do rozwoju portugalskiego rynku pracy, zapewniając obywatelom dostęp do szerokiej gamy możliwości zawodowych i tworząc warunki do ciągłego rozwoju w tym obszarze poprzez wspieranie bezrobotnych i niedostatecznie zatrudnionych specjalistów, którzy chcą wejść do sektora cyfrowego. Głównymi interesariuszami inicjatywy UpSkill są przedstawiciele zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego – rząd Portugalii, Portugalskie Stowarzyszenie Rozwoju Komunikacji (APDC), instytuty politechniczne, Krajowe Służby Zatrudnienia (IEFP), InCoDe 2030 oraz ponad 20 firm partnerskich.

UpSkill ma na celu przekwalifikowanie 3000 pracowników i osób poszukujących pracy poprzez szkolenie i rozwój umiejętności cyfrowych, bezpieczeństwa sieci i programowania oraz wypełnienie zidentyfikowanej luki w umiejętnościach na portugalskim rynku pracy, jednocześnie podnosząc zdolności uczestników do bezpośredniego zabezpieczenia zatrudnienia. Dwa szkolenia oferowane obecnie przez UpSkill skupiają się na tematach programowania oraz zarządzania platformą i siecią. Szkolenia w ramach programu składają się z dwóch części: 6-miesięcznego okresu studiów w instytucie politechnicznym, a następnie 3-miesięcznego stażu w firmie partnerskiej. Dostępna jest również pomoc finansowa, dzięki której osoby poszukujące pracy i osoby o mniejszych umiejętnościach mogą w pełni skorzystać z programu: uczestnicy otrzymują stypendium w wysokości 1200 euro miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania.

Dzięki tej szerokiej gamie ukierunkowanych działań celem UpSkill jest przyciągnięcie i wsparcie większej liczby i lepiej wykwalifikowanych specjalistów na wszystkich poziomach kompetencji i we wszystkich sektorach gospodarki, a także pomoc firmom i przedsiębiorstwom w przyciągnięciu talentów i zachowaniu konkurencyjności w szybko zmieniającym się środowisku. Ze względu na niedawne rozpoczęcie programu podnoszenia kwalifikacji nie są jeszcze dostępne wyniki i analizy dotyczące jego skutków, a długoterminowa stabilność nadal wymaga oceny. Inicjatywa otrzymała jednak dużą liczbę wniosków i rozpoczyna działania mające na celu osiągnięcie celu, jakim jest 3 000 absolwentów. Program jest obecnie dostępny w 9 z 18 dystryktów w Portugalii i oferuje łatwą w nawigacji stronę internetową, narzędzia dla przedsiębiorstw oraz staże dla absolwentów.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobisty, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: chmura obliczeniowa, oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Portugalia
Typ finansowania: Publiczne