cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Virtual Digital Transformation Room – Hiszpania

Virtual Digital Transformation Room (Wirtualny Pokój Transformacji Cyfrowej) to inicjatywa mająca na celu uczenie nowych umiejętności Uniwersytetu EULEN Group Corporate, która jest ukierunkowana na zwiększenie kompetencji cyfrowych i świadomości technologicznej pracowników. Grupa EULEN posiada ponad 6.000 klientów zarówno na poziomie krajowym jak i globalnym i jest kluczowym elementem wsparcia dla takich obszarów biznesowych jak technologia i innowacje. Z ponad 90.000 pracowników EULEN, Wirtualny Pokój Transformacji Cyfrowej reprezentuje otwartą, innowacyjną, przełomową i współtworzącą przestrzeń, która napędza kulturę cyfrową, innowacje i pracę zespołową. Przestrzeń znajduje się w Auli Transformacji Cyfrowej wirtualnego uniwersytetu, prowadzonego przez Technical Directorate for Auxiliary Services i Uniwersytet.

Wirtualny Pokój Transformacji Cyfrowej została utworzona w celu wsparcia ogólnego planu strategicznego firmy, w którym transformacja cyfrowa zajmuje centralne miejsce. Pokój odpowiada wizji grupy EULEN w kierunku stworzenia kultury cyfrowej, która umożliwia dostarczanie wartości społeczeństwu, klientom i osobom pracującym w organizacji. Co więcej, projekt ma na celu wdrożenie tej strategicznej wizji poprzez pragmatyczne i praktyczne podejście w terenie, poprzez jasną metodologię wspierającą integrację technologii w celu poprawy procesów.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Wirtualny Pokój Transformacji Cyfrowej służy różnym celom i ma na celu poprawę kultury cyfrowej w ramach 4 osi. W kontekście organizacji, pokój wzmacnia kulturę cyfrową poprzez upoważnienie pracowników do prowadzenia projektów zorientowanych na technologię, zwiększając również ich widoczność, aby zainspirować inne działy do równej pracy i tworzenia cyfrowych projektów i narzędzi. Wizja projektu jest głęboko zakorzeniona w zrównoważonym rozwoju, a pracownicy są zachęcani do opracowywania produktów i procesów o wyraźnym wpływie na środowisko. To z kolei obejmuje rozwój i poprawę procesów dla klientów w celu zwiększenia wydajności i poprawy efektywności.

Pokój jest zbudowany na solidnych ramach metodologicznych, które oferują model odniesienia, jak budować kulturę cyfrową w firmie poprzez inwestowanie w przywództwo, talent, wiedzę, wysiłek, pracę zespołową i innowacje. Wreszcie, uczestnicy Virtual Digital Transformation Room mają również szansę rozwijać swoje talenty we wspierającym i integracyjnym środowisku, a także zdobyć lepsze zrozumienie zarządzania i prowadzenia projektów technologicznych, jak również zwiększania ich skali.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, duże zbiory danych, łańcuch bloków, robotyka, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, uczenie maszynowe, Wi-Fi, oprogramowanie
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Hiszpania
Typ finansowania: Prywatne
Data rozpoczęcia:
03/04/2017 00:00