cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Women4IT – Hiszpania

Projekt Women4IT umożliwia kobietom w wieku od 18 do 29 lat, z trudną sytuacją społeczną, zwiększenie poziomu ich zdolności do zatrudnienia, dzięki szkoleniom w sektorze cyfrowym, dzięki czemu będą mogły nabyć i rozwinąć swoje umiejętności cyfrowe, zmniejszając różnice społeczne, a przede wszystkim przepaść cyfrową.

Technologia i Internet są kluczowymi zasobami dla dziewcząt i młodzieży, ale brak możliwości i umiejętności, a w wielu przypadkach dyskryminacja, uniemożliwiają im korzystanie z tych narzędzi i tworzenie treści cyfrowych w taki sam sposób jak chłopcy. Jeśli nie mają takiego samego dostępu do technologii, kobiety, dziewczęta i młodzi ludzie nie mogą uczestniczyć na tym samym poziomie w coraz bardziej cyfrowo połączonym społeczeństwie. Ten brak uczestnictwa wpływa również na ich zdolność do publicznego demonstrowania i napędzania zmian, za którymi się opowiadają. Ponadto niska reprezentacja kobiet w tworzeniu narzędzi i projektowaniu treści cyfrowych może pogłębić wcześniejsze nierówności.

Przepaść cyfrowa ma również negatywny wpływ na potencjał wzrostu i rozwoju krajów. Gdyby w ciągu lat do sektora technologii cyfrowych dołączyło 600 mln więcej kobiet i dziewcząt, oznaczałoby to wzrost ogólnego PKB o 11 000-15 000 mln euro. Wszystko to pokazuje, jak ważne jest projektowanie i wdrażanie takich projektów, zwłaszcza w czasach, w których żyjemy globalnie.

Women4IT przynosi wiele i wiele korzyści:

  • Promuje zatrudnienie młodzieży.
  • Zmniejsza braki na rynku specjalistów cyfrowych.
  • Zwiększa się udział kobiet i dziewcząt w pracach cyfrowych i zawodach związanych z ICT.

Ponadto jest to projekt angażujący różne podmioty, co pokazuje wpływ, jaki wywołał w różnych środowiskach, ponieważ:

  • W oparciu o zapotrzebowanie branży uzyskano opinię odpowiednich firm.
  • Oparto się na sytuacji wyjściowej każdego z uczestników, angażując w ten sposób całe społeczeństwo.
  • Szkolenie zostało dostosowane indywidualnie.
  • Zaangażowano mentorów, którzy towarzyszyli wszystkim beneficjentom podczas procesu.

Inwestowanie w szkolenia zawsze przynosi wartość całemu społeczeństwu, przynosząc korzyści wszystkim, którzy je tworzą.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych, oprogramowanie
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Hiszpania
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
17/09/2018 00:00
Data zakończenia:
31/01/2022 00:00