cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Wspólny program studiów magisterskich Ukraina – Słowacja

Wspólny program studiów magisterskich Ukraina – Słowacja rozpoczął się w 2017 roku jako projekt Cyfrowej Koalicji Serbii, Europejskiej Agencji Migracyjnej (EMA) i Stowarzyszenia IT (ITAS), we współpracy z czterema uniwersytetami na Słowacji i dziewięcioma na Ukrainie oraz sektorem prywatnym, jako odpowiedź na aktualne potrzeby firm w zakresie rozwiązania problemu niedoboru specjalistów ICT. Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej, w ramach planu pomocy SlovakAid. W 2022 roku Program będzie miał swoją V edycję.

Program mobilności jest również wspierany przez sponsorów z firm ICT na Słowacji, którzy zapewniają studentom stypendia, profesjonalne doświadczenia szkoleniowe, jak również oferują absolwentom pewną dwuletnią umowę o pracę, po ukończeniu studiów.

Cele i zadania

Głównym celem programu jest wzmocnienie istniejących relacji w sektorze akademickim pomiędzy Słowacją i Ukrainą, aby umożliwić dalszy rozwój programu mobilności studentów i absolwentów z Ukrainy w publicznych uniwersytetach na Słowacji. Program przyczynia się do poprawy niedoboru ICT na trzech poziomach: jest korzystny dla Słowacji (kraju przyjmującego), aby rozwiązać problem tymczasowego niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej i wzmocnić stosunki handlowe; dla studentów, którzy mogą zdobyć kwalifikacje i umiejętności; oraz dla Ukrainy (kraju wysyłającego), aby wspierać dalszy transfer doświadczeń i umiejętności oraz rozwój relacji biznesowych.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Głównym innowacyjnym aspektem tej inicjatywy jest wdrożenie kompleksowego systemu opartego na krótkoterminowym okresie studiów za granicą, mobilności zawodowej i późniejszym powrocie na Ukrainę, w celu wspierania transferu doświadczeń zawodowych. Proponowany system opiera się na zasadach migracji cyrkulacyjnej, które instytucje międzynarodowe uznają za skuteczny środek wspierania rozwoju. W oparciu o zidentyfikowane braki strukturalne ukraińskiego sektora ICT oraz analizę potrzeb grupy docelowej, program skupia się na zapewnieniu praktycznego i zawodowego doświadczenia w uznanych firmach ICT. Szczególny nacisk kładzie się na nabywanie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, prezentacja i praca zespołowa, w ramach edukacji i praktyki na Słowacji. Program umożliwia studentom ukończenie studiów magisterskich drugiego stopnia, okres stażu z mentoringiem oraz okres dwuletniej praktyki zawodowej w uznanych firmach ICT na Słowacji. Inicjatywa obejmuje wszystkie aspekty mobilności: wybór uczestników i rekrutację, testowanie wiedzy i poziomu językowego, dopasowanie do firm, orientację, wsparcie w znalezieniu zakwaterowania i organizacji wymogów administracyjnych, szkolenia i mentoring w firmach.

Wyniki i wpływ

Projekt rozpoczął się w 2017 roku, a pierwsi uczniowie przyjechali na Słowację w czerwcu 2018 roku z Charkowa. Podczas trzymiesięcznego stażu latem 2018 r. ukończyli kurs Java i intensywny kurs słowacki w firmach IT. Od września 2018 r. kontynuowali studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomii i Zarządzania w Bratysławie i jednocześnie praktykę w firmach. Z tego pilotażowego projektu pięciu studentów studiowało na Słowacji i zdecydowało się tam zostać i pracować. Od 2017 roku do chwili obecnej w programie uczestniczyło ponad pięćdziesięciu studentów informatyki i ponad czternaście firm.

Dotychczasowe wyniki były następujące:

2017 – 2019 – 5 studentów/absolwentów

2018 – 2020 – 12 studentów/absolwentów

2019 – 2021 – 27 studentów zarejestrowanych i osiemnastu ukończyło program

2020 – 2022 – 30+ studentów zarejestrowanych, 27 zapisanych i 10 ukończyło program

2021 – 2023 – 40+ studentów zarejestrowanych i +30 zapisanych (jak dotąd)

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Słowacja, Ukraina
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2017 00:00