cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Zestaw zadań: Facebook

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował dobrą praktykę autorstwa Pracowni Języka Polskiego. Stanowi ją zestaw zadań, który uświadomia uczniom , że można się od Facebooka uzależnić oraz to, że etyka mowy obowiązuje w różnych sytuacjach komunikacyjnych nawet w ,,szybkich” smsach.

Celem narzędzia jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie zachowań w cyberprzestrzeni na przykładzie krytyki popularnego facebookowego działania – „lajkowania” (aprobowania) zamieszczonych treści. Zadania mają na celu również sprawdzenie uczniowskich umiejętności z zakresu odbioru tekstów: artykuły prasowego oraz fotografii z kampanii społecznej.

Narzędzie powstało w toku badania „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska