cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Zwiększanie konkurencyjności inteligentnej produkcji – Szwecja

Na Uniwersytecie w Linné w południowej Szwecji realizowany jest projekt mający na celu wzmocnienie konkurencyjności przemysłu wytwórczego z perspektywy globalnej i krajowej.

Celem projektu jest doprowadzenie do rozwoju zaawansowanych kursów związanych ze Smart Industry w oparciu o potrzeby przemysłu pod względem umiejętności.

Informacje ogólne

W celu zaspokojenia potrzeb umiejętności Smart Industry, projekt „Smart Industry Step 2” ma na celu opracowanie kursów, ale także opracowanie elastycznych metodologii tworzenia kursów, wdrażania, procesu przyjmowania itp. Kursy powinny być na poziomie zaawansowanym i opierać się na rzeczywistych potrzebach przedsiębiorstw w zakresie umiejętności, dlatego projekt będzie opierał się na ścisłej współpracy z firmami przemysłowymi w celu uzyskania odpowiedniego wkładu i informacji. Ogólnym celem jest utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności szwedzkiego przemysłu wytwórczego zarówno z perspektywy globalnej, jak i krajowej.

Smart Industry – różne tematy

Smart Industry obejmuje kilka podobszarów. Aby sprostać potrzebom rynku w zakresie umiejętności, projekt będzie ściśle współpracował z firmami działającymi w inteligentnym przemyśle. W porozumieniu z zaangażowanymi organizacjami projekt określił sześć różnych wątków, w których zostaną opracowane kursy:

  • Charakteryzacja materiałów i struktur
  • Modelowanie i symulacja
  • Produkcja i zarządzanie produkcją
  • Inteligentna konserwacja
  • Zarządzanie danymi
  • Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna

Oprócz wyżej wymienionych obszarów, skupi się również na szkoleniach dla liderów i menedżerów, które będą mogły obejmować kilka obszarów tematycznych. Projekt gości menedżerów i kierowników, którzy są profesjonalistami i chcą rozwijać umiejętności w obszarach związanych z inteligentnym przemysłem.

Charakteryzacja materiałów i struktur

Ten temat dotyczy rozwoju kursów zapewniających lepsze zrozumienie sposobu wartościowania różnych materiałów i struktur przy użyciu metod eksperymentalnych. Chociaż metody te nadal wymagają wysokiego poziomu wydajności i precyzji. W obiekcie może to skutkować produktami, które mają lepszą jakość i dłuższą żywotność. Temat obejmuje kilka sektorów związanych ze Smart Industry, od budownictwa po przestrzeń kosmiczną.

Modelowanie i symulacja

Temat obejmuje ocenę za pomocą symulacji różnych scenariuszy procesu produkcyjnego. Może to obejmować analizę struktur i funkcji łańcucha produkcyjnego. Celem jest poprawa procesu produkcyjnego.

Produkcja i zarządzanie produkcją

Temat związany jest z umiejętnością analizowania i optymalizowania przepływu łańcucha produkcyjnego z wykorzystaniem różnych technologii. Jest to konieczne, gdy produkcja i zarządzanie operacjami są ważne w rozwoju inteligentnych fabryk i innych rodzajów działalności.

Inteligentna konserwacja

Ten temat ma na celu opracowanie kursów, które zapewniają głębsze zrozumienie, jak używać różnych metod i technik do zarządzania, analizowania i ostatecznego wykorzystania dużych ilości zgromadzonych danych. Patrzy na szeroki zakres technik, od eksploracji danych po bezpieczeństwo IT.

Zarządzanie danymi

Ten temat ma na celu opracowanie kursów, które zapewniają głębsze zrozumienie, jak korzystać z różnych metod i technik do zarządzania, analizowania i ostatecznie korzystania z dużych ilości zebranych danych. Patrzy na szeroki zakres technik, od eksploracji danych do bezpieczeństwa IT.

Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna

Ten temat dotyczy rozwoju szkoleń mających na celu wspieranie przemysłu wytwórczego w jego podróży w kierunku większego zrównoważonego rozwoju jego działalności. Konkurencyjny przemysł przyszłości wymaga zwiększonej koncentracji na zrównoważonym rozwoju, zużyciu energii i wykorzystaniu zasobów.

Kursy dla menedżerów i kierowników Smart Industry

Niezwykle ważne jest, aby menedżerowie mieli odpowiedni poziom wiedzy, aby móc kierować działaniami w zakresie inteligentnego przemysłu. Menedżerowie i liderzy muszą posiadać odpowiednią wiedzę na temat koncepcji, metod i technologii inteligentnego przemysłu, takich jak automatyzacja, eksploracja danych, uczenie maszynowe i IoT. Umożliwiając menedżerom i kierownikom rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnego przemysłu, ich przywództwo może być bardziej skuteczne i ostatecznie sprawić, że cały biznes odniesie większy sukces.

Grupa docelowa projektu

Celem jest opracowanie szkoleń zmniejszających brak wymaganych umiejętności w przemyśle, dlatego grupą docelową projektu są profesjonalne firmy i organizacje. Obejmuje ona kilka branż, a także podwykonawców, jak również firmy, które zarówno rozwijają, jak i wytwarzają własne produkty. Inne rodzaje firm i organizacji są również mile widziane do udziału w projekcie. Projekt będzie utrzymywał ścisły dialog z firmami i organizacjami, aby zapewnić przydatność opracowanych kursów. Potrzeby w zakresie umiejętności w Smart Industry stale się zmieniają, dlatego projekt jest otwarty na to, że wskazane obszary mogą ulec zmianie w trakcie jego trwania. Projekt jest kontynuacją Projektu: Smart Industry, Krok 1.

Weź udział w projekcie Smart Industry

Udział w projekcie może przybrać kilka form. Pomoc w opracowaniu kursów i wykorzystywanych materiałów oraz organizowanie eksperymentów, a także śledzenie samych kursów. Więcej informacji i dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Celem programu jest umożliwienie specjalistom połączenia kursów z ich pracą. Kursy będą obejmowały zdalne wykłady i będą połączone z fizycznymi przebojami.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Niezwykle ważne jest, aby dzisiejsze oferty szkoleniowe odpowiadały faktycznemu zapotrzebowaniu na umiejętności na rynku pracy. Z jednej strony przyczynia się to do zwiększenia atrakcyjności świeżo upieczonych absolwentów na rynku pracy.

Jednocześnie pomaga firmom w dalszym ciągu robić duży krok w ich ścieżkach rozwoju i zwiększać konkurencyjność.

Z perspektywy krajowej studenci kończący studia z wymaganymi umiejętnościami będą mogli przyczynić się do rozwoju Smart Industry w Szwecji. Może to również zwiększyć zdolność innowacyjną firm. Istnieje kilka zalet tego typu projektów, które ściśle współpracują z rynkiem pracy w celu opracowania oferty edukacyjnej przyszłości. Model projektu może być stosowany w szerokim zakresie obszarów i sektorów.

Więcej informacji o projekcie

Organizacje uczestniczące w projekcie: Uniwersytet Linneusza, Epic – Innovation Technology Center, Micropower Group, Epiroc, Strezia AB, Combitech, Scania, Solutions for tomorrow, SwePart Transmission AB, Virtual Manufacturing AB, Acoustic Agree AB, Zenta AB, Andritz AB, Volvo Construction Equipment AB, AB SKF, centrum technologii dodatków w Hultsfred AB, Campus Ljungby, Digital Manufacturing Cluster (RISE), DIGIT Hub Sweden (Mobile Heights). Projekt jest finansowany przez Fundację KK (Expert Competence Step 2) i będzie realizowany do 31 sierpnia 2026 roku.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z kształceniem
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Szwecja
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/09/2023 00:00