cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Zwiększenie udziału dziewcząt i kobiet w sektorze cyfrowym i ICT na Malcie

Od 2016 roku Koalicja Narodowa na Malcie pracowała nad zestawem inicjatyw wspierających kobiety w sektorze ICT.

Pierwszym działaniem było utworzenie grupy składającej się z 20 kobiet. Grupa obejmowała kobiety wywodzące się z sektora ICT, marketingu cyfrowego i przedsiębiorców cyfrowych. Grupa spotykała się co kwartał, aby dzielić się pomysłami na projekty, zapewnić przestrzeń do dyskusji o krytycznych aspektach związanych z udziałem kobiet w sektorze cyfrowym oraz zapewnić wsparcie w zakresie konkretnych inicjatyw.

Koalicja wyłoniła grupę kobiet z branży i sektora edukacyjnego, które zostały ambasadorkami w celu zachęcania i inspirowania innych dziewcząt i kobiet. Wyprodukowano również filmy, które były promowane w mediach społecznościowych i telewizji.

Grupa zidentyfikowała również potrzebę stworzenia wytycznych dla lokalnych pracodawców w sektorze cyfrowym, aby wspierać zmiany w ich stylu zarządzania i zapewnić dobre praktyki z inicjatyw globalnych (wytyczne dotyczące zwiększania udziału kobiet w ICT i zatrzymywania ich w sektorze ICT).

W odpowiedzi na inną potrzebę wyłaniającą się ze strony krajowych interesariuszy przeprowadzono badanie w celu przeanalizowania różnic między kobietami i mężczyznami w sektorach ICT i telekomunikacji, w MŚP i administracji publicznej. Badanie obejmowało ankietę i różne grupy dyskusyjne w celu podzielenia się wynikami i określenia uprzedzeń, postrzegania i dostrzeganych barier, w tym potencjalnych działań dla rządu i wizji polityki. W rezultacie opracowano mapę. Ponieważ edukacja została zidentyfikowana jako główny czynnik luki między płciami, w kolejnym badaniu zbadano percepcję uczniów i pedagogów, w szczególności w zakresie atrakcyjności i dążenia do kariery cyfrowej dla dziewcząt w kraju.

Od 2020 roku, w ramach kampanii Bootcamp, Koalicja organizuje Bootcamp Umiejętności Cyfrowych specjalnie dla dziewcząt i kobiet.

Koalicja wraz z Microsoftem organizuje coroczne wydarzenie dla dziewcząt ze szkół średnich, aby zmotywować je do zainteresowania się przedmiotami ścisłymi, które mogą ostatecznie doprowadzić do rozpoczęcia kariery w IT. Ponad 90 dziewcząt uczestniczyło w warsztatach z robotyki i AI, Lego Mindstorm i gamifikacji (Digigirlz dla szkół).

Chociaż poprawa udziału kobiet i dziewcząt w ICT na Malcie nie może być jeszcze określona w kategoriach ilościowych i konkretnych wyników, oczekuje się, że program ten będzie miał ogólny pozytywny wpływ na kolejne pokolenia studentów, pracowników i pracodawców. Praktyka ta wywołała również ruch innych organizacji kobiecych i grup tworzonych w tym samym celu.

Inicjatywa ta spowodowała również, że przemysł i zainteresowane strony z sektora edukacji na Malcie są bardziej świadome i poinformowane o tych tematach, przedstawiając konkretne opcje działań mających na celu zwiększenie udziału kobiet. Krajowa koalicja stała się podstawowym punktem odniesienia dla informacji i działań w tej dziedzinie. Różne działania w ramach inicjatywy mogą służyć jako dobra praktyka dla innych interesariuszy, do samodzielnego wdrożenia lub do propagowania przez inne Koalicje.

Aby mieć pewność, że działania są prowadzone efektywnie, finansowanie zostało zapewnione przez eSkills Malta Foundation. Stałe finansowanie zostało zatwierdzone przez Członków Koalicji Narodowej, wzmacniając wpływ i wartość korzyści płynących z tej długoterminowej inicjatywy.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Malta
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2016 00:00