cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

2022 State of the Union: „2023 będzie Europejskim Rokiem Umiejętności”

Data publikacji:  12.02.2023

Coroczne wystąpienie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen skupiło się w tym roku również na umiejętnościach. Przewodnicząca zaproponowała, aby rok 2023 stał się „Europejskim Rokiem Umiejętności”. Będzie to oznaczało wiele nowych możliwości poprawy umiejętności cyfrowych Europejczyków oraz dalsze inwestycje w edukację i podnoszenie kwalifikacji.

14 września 2022 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła swoje trzecie orędzie o stanie Unii (SOTEU) przed posłami do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Po raz kolejny przewodnicząca von der Leyen zwróciła uwagę na niedobór umiejętności w Europie, który musi wreszcie zostać przezwyciężony dzięki poważnym wysiłkom, które należy niezwłocznie wdrożyć. „Potrzebujemy znacznie większej koncentracji w naszych inwestycjach na kształceniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji.”, powiedziała von der Leyen, „ale musimy również przyciągnąć odpowiednie umiejętności na nasz kontynent, umiejętności, które pomagają firmom i wzmacniają wzrost gospodarczy Europy.”

Przewodnicząca Komisji wskazała również na znaczenie większego inwestowania w dalszą edukację i szkolnictwo wyższe oraz na to, że potrzebna jest „dokładna wiedza o tym, jakich pracowników potrzebujemy i jak możemy wypełnić te wakaty”. Nowe zaproszenie do składania wniosków w ramach programu DIGITAL Europe, w ramach którego finansowane będą nowe kierunki studiów licencjackich i magisterskich w kluczowych dziedzinach technologii, odpowiada właśnie tej potrzebie.

„Brak pracowników jest wyzwaniem dla europejskich przedsiębiorstw. Musimy znacznie więcej inwestować w szkolenia i dalsze kształcenie. Dlatego proponuję, aby rok 2023 został ogłoszony Europejskim Rokiem Umiejętności.”

2023: Europejski Rok Umiejętności

W jasnym oświadczeniu prezydent von der Leyen ogłosiła, że przyszły rok będzie w Unii Europejskiej rokiem umiejętności. Wiele możliwości i inicjatyw pojawi się wraz ze znacznie większym naciskiem i inwestycjami w edukację, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności cyfrowe dla każdego obywatela, w kontynuacji wysiłków na rzecz osiągnięcia celów określonych w Cyfrowej Dekadzie: 80% Europejczyków posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe i 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT do 2030 r.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.