cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Badanie technologii sztucznej inteligencji przez pryzmat praw dziecka

Data publikacji:  12.02.2023

Zaangażowanie dzieci i opiekunów w projektowanie nowych polityk i inicjatyw w zakresie badań, polityki i przemysłu wokół technologii opartych na sztucznej inteligencji (AI) to główne zalecenie, jakie płynie z niedawno opublikowanego raportu Wspólnego Centrum Badawczego na temat sztucznej inteligencji i praw dziecka.

Technologie internetowe i cyfrowe oparte na AI stwarzają wiele możliwości dla dzieci, ale jeśli nie zostaną odpowiednio zaprojektowane i wykorzystane, mogą również negatywnie wpływać na niektóre z ich praw, takie jak prawo do ochrony, uczestnictwa, edukacji i prywatności.

Raport WCB na temat Sztucznej Inteligencji i praw dziecka ma na celu zapewnienie uwzględnienia wszystkich punktów widzenia, od rodziców, nauczycieli i dzieci po decydentów i inne zainteresowane strony. Raport zawiera również refleksje ekspertów w tej dziedzinie, którzy uczestniczyli i wnieśli wkład w badanie. Jego wyniki zostaną wykorzystane do wsparcia realizacji kilku unijnych strategii, w tym strategii na rzecz Praw Dziecka oraz Europejskiej strategii na rzecz lepszego Internetu dla dzieci, a także proponowanego unijnego aktu prawnego dotyczącego AI.

Pełny tekst sprawozdania znajduje się tutaj

© Prostock-studio – stock.adobe.com

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.