cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Bibliotekarze dzielą się doświadczeniami w promowaniu umiejętności cyfrowych

Data publikacji:  23.02.2023

W piątek, 7 października, odbyło się seminarium wymiany doświadczeń na temat „Promocja umiejętności i kompetencji cyfrowych wśród bibliotekarzy” dla przedstawicieli bibliotek publicznych łotewskich gmin zaangażowanych w międzynarodowy projekt „Digital Biblio” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej.

Cele projektu to identyfikacja istniejących i nowych umiejętności potrzebnych w sektorze bibliotecznym, aby zrozumieć przyszłe profile zawodowe w Europie w sektorze bibliotecznym XXI wieku oraz wspieranie rozwoju wysoko wykwalifikowanej i mobilnej siły roboczej poprzez likwidację luki między edukacją formalną, a rynkiem pracy.

Z Łotwy w projekt zaangażowało się 28 bibliotek publicznych, które tworzą eksploracyjne materiały cyfrowe i narzędzia online wraz ze specjalnie przygotowanymi mentorami, natomiast zespół zarządzający projektem opracowuje, równolegle do procesu pracy bibliotekarza, program edukacji zawodowej i szkoleń, który zostanie udostępniony każdemu bibliotekarzowi po zakończeniu projektu w marcu 2023 r.

Seminarium zostało zorganizowane przez partnerów projektu z Łotwy – SIA DMG (Data Media Group, Łotwa) oraz Centrum Systemów Informacji Kulturowej.

Na otwarciu wydarzenia bibliotekarzy powitała Mārs Jkobsone, kierownik projektu z SIA DMG, wyrażając zadowolenie z wysokiego poziomu zaangażowania i zainteresowania projektem ze strony łotewskich bibliotek oraz podkreślając, że bibliotekarze, realizując swoje działania w ramach Digital Biblio, pełnią również rolę badaczy, którzy poprzez swoje zaangażowanie i dzielenie się doświadczeniami pomagają współtworzyć i udoskonalać program szkoleń zawodowych, który zostanie opracowany w ramach projektu. Pani Jkobsson podkreśliła również globalne znaczenie sektora na poziomie europejskim, dzięki stworzeniu międzynarodowej platformy edukacji osobistej, gdzie każdy bibliotekarz będzie miał również możliwość stworzenia swojego konta i portfolio z informacjami o różnych możliwościach rozwoju umiejętności cyfrowych.

Przedstawicielka projektu z Centrum Systemów Informacji Kulturowej, Inga Niedra, przedstawiła przegląd dotychczasowych postępów w realizacji projektu, analizując różnorodne pomysły zgłaszane przez biblioteki uczestniczących w projekcie, mające na celu promowanie lepszego nabywania i rozwijania umiejętności cyfrowych obywateli.

W ramach kontynuacji seminarium przedstawiciele bibliotek uczestniczących w Digital Biblio podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy nad rozwojem poszczególnych projektów w terenie, które przedstawili bibliotekarze z Biblioteki w Pilsrundale, biblioteki gminy Madona, biblioteki civil parish w Vecpiebalgs, biblioteki miasta Skrunda i biblioteki w Ventspils.

Kurs specjalistyczny w ramach projektu Biblio:

 • Unikalna możliwość nauki dla pracowników bibliotek i studentów już pracujących lub planujących pracę w bibliotekach w krajach partnerskich projektu Biblio – Łotwie, Bułgarii, Grecji i Włoszech;
 • Dwa dostosowane programy nauczania (CECO i DIGY), zgodne z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF) i Europejskim Systemem Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET);
 • Modułowe programy nauczania i zaawansowane materiały odpowiednie do elastycznego i spersonalizowanego uczenia się;
 • 38 modułów szkoleniowych rozwoju kompetencji cyfrowych, przedsiębiorczych i przekrojowych;
 • Metody uczenia się w trybie mieszanym i oparte na praktyce oraz praktyczne doświadczenie w bibliotekach;
 • Szkolenie kierowane przez PAS i elastyczny harmonogram, który można połączyć z pracą i studiami;
 • Wspieranie nauczycieli, mentorów i moderatorów projektów w celu osiągnięcia najlepszych wyników nauczania.

Uczestnicy mogli zarejestrować się na jeden z dwóch kursów specjalizacyjnych, zaprojektowanych specjalnie dla profili ról zawodowych stworzonych przez specjalistów bibliotecznych:

 • Public Engagement and Communication Officer (CECO) – 35 modułów, 17 dla umiejętności cyfrowych i 18 dla przedsiębiorczych, transwersalnych.
 • Digital Transformation Facilitator (DIGY) – 28 modułów, 16 dla umiejętności cyfrowych i 12 dla przedsiębiorczych, transwersalnych.

Szkolenia pilotażowe dla kursu specjalizacyjnego Biblio odbywają się w okresie od lutego do listopada tego roku, z:

a) Szkolenie w trybie mieszanym:

 • 20 godzin seminariów face-to-face,
 • 160 godzin zajęć online i samokształcenia,
 • 40 godzin nauki opartej na projektach;
 • Ocena 20-godzinna.

b) Szkolenie w miejscu pracy – 165 godzin.

Szkolenie pilotażowe jest prowadzone w czterech państwach członkowskich projektu Biblio – na Łotwie, w Bułgarii, Grecji i we Włoszech. Kurs jest aktualny, umożliwia rozwój umiejętności cyfrowych, przedsiębiorczych i transwersalnych, które są postrzegane jako podstawowe umiejętności dla pracowników bibliotek w nowej erze. Chociaż kurs jest skierowany do bibliotekarzy i pracowników sektora, może być również odpowiedni dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem sektora informacji i potencjałem digitalizacji w bibliotekach.

Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Nr umowy: 608964-EPP-1-2019-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

© Biblio

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia EuropejskaŁotwa
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.