cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Bułgaria ma stać się potęgą w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją uruchamiając Instytut Informatyki, Sztucznej Inteligencji i Technologii (INSAIT)

Data publikacji:  10.02.2023

W Bułgarii, w Sofii, rozpoczął działalność Instytut Informatyki, Sztucznej Inteligencji i Technologii (INSAIT) 11 maja 2022 roku. INSAIT powstaje w partnerstwie ze szwajcarskimi ETH Zurich i EPFL, dwoma najlepszymi na świecie uniwersytetami technicznymi. Stworzony jako specjalna jednostka na Sofia University “St. Kliment Ohridski” jest ściśle nadzorowany przez najlepszych naukowców z najbardziej elitarnych amerykańskich, europejskich i izraelskich uniwersytetów i laboratoriów badawczych.

Jest to pierwsze tego typu centrum w Europie Wschodniej, które ma zaplecze, aby stać się wiodącym międzynarodowym instytutem naukowym w dziedzinie informatyki, sztucznej inteligencji (AI) i technologii obliczeniowej, a także zbudować światowej klasy potęgę badawczą, która ma na celu przyciągnięcie międzynarodowych naukowców i szkolenie następnej generacji absolwentów i studentów.

Uruchomienie INSAIT jest ważnym krokiem w kierunku budowy cyfrowej transformacji i konkurencyjnej gospodarki Bułgarii i Europy Wschodniej.

Misja: światowej klasy badania i przeciwdziałanie drenażowi mózgów

INSAIT ma ambicje i potencjał, aby stać się jednym z wiodących na świecie ośrodków badawczych i edukacyjnych. Po raz pierwszy zapewnia w Bułgarii warunki pracy, które mogą być porównywalne z tymi na uniwersytetach zachodnich. Misją instytutu jest przekształcenie Bułgarii w światowy ośrodek badań i innowacji, a pomysł na niego należy do prof. Martina Vecheva, czołowego informatyka z ETH Zurich. Według słów profesora Vecheva:

’Uruchomienie INSAIT pokazuje, że wierzymy w potencjał krajów takich jak Bułgaria, aby w przyszłości stały się głównymi graczami na scenie akademickiej, zwłaszcza w dziedzinie informatyki i sztucznej inteligencji”.

INSAIT będzie oferował programy związane ze sztuczną inteligencją i informatyką, w tym m.in. uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, wizję komputerową, bezpieczeństwo informacji, języki programowania, metody formalne, obliczenia kwantowe i architekturę komputerową. Oczekuje się, że poprzez te programy instytut będzie wspierał ogólną cyfrową transformację społeczeństwa i gospodarki.

Szacuje się, że 30 000 Bułgarów opuszcza kraj każdego roku w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych, szkoleń i warunków pracy. INSAIT będzie działał jako katalizator w zapobieganiu drenażu mózgów poprzez zapewnienie światowej klasy środowiska badawczego i globalnie konkurencyjnych wynagrodzeń, które zachęcą młodych i utalentowanych naukowców do pozostania, a w rezultacie będą miały pozytywny wpływ społeczny i gospodarczy na cały region Europy Wschodniej. Ponadto, prof. Vechev oczekuje, że bułgarscy naukowcy pracujący za granicą powrócą i zostaną wykładowcami w instytucie, ponieważ w końcu mają możliwość nauczania w Bułgarii, a w międzyczasie mają warunki do rozwijania innowacyjnych projektów i technologii.

Wsparcie i finansowanie

INSAIT otrzymuje pełne wsparcie ze strony sektora technologicznego w Bułgarii. Do tej pory instytut pozyskał fundusze w wysokości 12 mln BGN od SiteGround, jednego z liderów na międzynarodowym rynku hostingu z siedzibą w Bułgarii, oraz 1,3 mln BGN od innych znanych przedsiębiorców i inwestorów technologicznych. INSAIT jest również finansowany przez rząd bułgarski kwotą prawie 170 mln BGN przez okres 10 lat.

Wiodące firmy technologiczne dostrzegają znaczenie INSAIT dla rozwoju badań i innowacji w Europie Wschodniej i po raz pierwszy wspierają podobny projekt w regionie kwotą ponad 12 mln BGN: Google i DeepMind dofinansują INSAIT kwotą prawie 6 mln BGN w ciągu najbliższych trzech lat, a Amazon Web Services – kwotą prawie 7 mln BGN.

Więcej informacji o INSAIT można znaleźć na oficjalnej stronie instytutu tutaj: https://insait.ai/about-insait/#Core-Research-Areas

© Gergana Passy, Digital National Alliance and Digital Champion, Bulgaria at the opening of the INSAIT centre.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, duże zbiory danych, obliczenia wielkiej skali, uczenie maszynowe, informatyka kwantowa, oprogramowanie
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Bułgaria
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.