cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Cyfrowa dekada Europy: Wizja transformacji cyfrowej Europy do 2030 r.

Data publikacji:  27.01.2023

Komisja Europejska przedstawiła nową wizję i kierunek transformacji cyfrowej w Europie do 2030 r. Transformacja ta będzie jednocześnie krokiem w kierunku stworzenia bardziej neutralnej dla klimatu, odpornej na zmiany gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem Unii Europejskiej jest stworzenie Europy zdolnej do dążenia do zrównoważonej i dostatniej przyszłości cyfrowej, zapewniającej Europie suwerenność cyfrową w stającym się coraz bardziej dostępnym i wzajemnie połączonym świecie.

Cele te wynikają z apelu przewodniczącej Ursuli von der Leyen o ustanowienie kolejnego okresu „cyfrowej dekady” Europy. Ma on również stanowić odpowiedź na apel Rady Europejskiej o „Cyfrowy Kompas” i opiera się na strategii cyfrowej Komisji z lutego 2020 r. Uzgodnionym zestawem zasad cyfrowych jest wniosek Komisji, który ma zostać uruchomiony w wielu krajach, wdrażając projekty i tworząc solidne ramy monitorowania postępów; to ma się stać cyfrowym kompasem. Kompas określa wspólną strukturę zarządzania z państwami członkowskimi, opartą na systemie monitorowania obejmującym roczne sprawozdania w formie systemu świateł drogowych. Cele te zostaną utrwalone w programie polityki, który zostanie uzgodniony z Parlamentem Europejskim i Radą.

Cyfrowy kompas przedstawia cele wyznaczone do osiągnięcia do 2030 r. w czterech jasno określonych, kluczowych punktach:

  1. Obywatele posiadający umiejętności cyfrowe i wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie technologii cyfrowych: do 2030 r., co najmniej 80% wszystkich dorosłych powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe.
  2. Bezpieczne, wydajne i zrównoważone infrastruktury cyfrowe: do 2030 r., wszystkie gospodarstwa domowe w UE powinny mieć łączność gigabitową, a wszystkie zaludnione obszary powinna obejmować sieć 5G.
  3. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw: do 2030 r., trzy na cztery przedsiębiorstwa powinny korzystać z usług przetwarzania w chmurze, Big Data oraz sztucznej inteligencji. Więcej niż 90% MŚP powinno osiągnąć co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych.
  4. Transformacja cyfrowa usług publicznych: do 2030 r., wszystkie kluczowe usługi publiczne powinny być dostępne online. Wszyscy obywatele będą mieli dostęp do swojej dokumentacji e-medycznej, a 80% obywateli powinno skorzystać z rozwiązania w zakresie elektronicznej identyfikacji osób.

Projekty międzynarodowe mają na celu wyeliminowanie luk w podstawowych zdolnościach w UE, a Komisja umożliwia to poprzez łączenie inwestycji z budżetu UE, państw członkowskich i przemysłu, w oparciu o Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz inne finansowanie UE. W Planach Odbudowy i Zwiększania Odporności państwa członkowskie zobowiązały się do oferowania co najmniej 20% na zasoby cyfrowe. Potencjalne projekty to ogólnoeuropejska, wzajemnie połączona infrastruktura przetwarzania danych, projektowanie i wdrażanie nowej generacji procesorów o niskim poborze mocy oraz podłączenie do sieci administracji publicznych.

Prawa cyfrowe dla wszystkich Europejczyków są głównym tematem unijnego planu na rzecz postępu cyfrowego. Podejście stawiające człowieka w centrum uwagi ma kluczowe znaczenie dla odzwierciedlenia świata rzeczywistego, w związku z czym Komisja zaproponowała opracowanie zestawu zasad cyfrowych, które zapewnią obywatelom poczucie dostępu do łączności o wysokim poziomie oraz niedyskryminacyjnych usług internetowych. Mogą one zostać zawarte w porozumieniu między organami urzędowymi i być co roku monitorowane, aby sprawdzić, czy Europejczycy czują, że ich prawa cyfrowe są przestrzegane.

Rozwój cyfrowej Europy ma również zasadnicze znaczenie dla interakcji międzynarodowych. Połączenie inwestycji wewnętrznych Unii Europejskiej z finansowaniem dostępnym w ramach nowych instrumentów współpracy zewnętrznej umożliwi Unii współpracę z partnerami na całym świecie na rzecz osiągnięcia wspólnych globalnych celów. Komisja zaproponowała utworzenie nowej Rady ds. Handlu i Technologii pomiędzy UE i USA.

© Jacob Lund – stock.adobe.com

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Dziedziny: Programy i kwalifikacje podstawowe
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.