cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Czy nauczanie w trybie mieszanym może uczynić edukację bardziej inkluzywną?

Data publikacji:  24.02.2023

Blended learning, czyli połączenie różnych środowisk uczenia się i narzędzi (nie)cyfrowych, zyskał w ostatnich latach większą pilność i uwagę, zarówno ze względu na wpływ pandemii na edukację, jak i włączenie do państw członkowskich osób uczących się przesiedlonych z Ukrainy.

Oba te destrukcyjne wydarzenia wyraźnie pokazały, że edukacja musi być bardziej responsywna i elastyczna, w tym dzięki strategiom blended learning (nauki w trybie mieszanym).

Nowe raporty tematyczne i arkusz informacyjny rzucają światło na wyzwania, czynniki sprzyjające i rozważania polityczne dotyczące blended learningu i włączenia społecznego.

Nauczanie mieszane na rzecz włączenia społecznego: analiza wyzwań i czynników sprzyjających. Kluczowe przesłania i ilustrujące przykłady zostały opracowane przez grupę roboczą ds. szkół w ramach strategicznych europejskiego obszaru edukacji, która zdecydowała się pracować nad programem w 2022 r. W raporcie i arkuszu informacyjnym określono kluczowe przesłania, którymi należy się kierować przy tworzeniu polityki w zakresie włączającego i skutecznego podejścia do blended learningu.

Kluczowe przesłania dla twórców zmian

Decydenci Unii Europejskiej mogą wspierać blended learning w formalnej edukacji szkolnej poprzez:

 • informowanie o tym, jak może ono wspierać jakość i edukację inkluzywną
 • wspieranie ciągłego międzynarodowego partnerskiego uczenia się i badań nad skuteczną polityką i praktyką blended learningu
 • krajowi, regionalni i/lub lokalni decydenci mogą stworzyć warunki dla skutecznego blended learningu
 • zapewnienie dyrektorom szkół i nauczycielom czasu i elastyczności na wprowadzanie innowacji
 • dzielenie się wynikami badań, projektami pilotażowymi i przykładami dobrych praktyk
 • zapewnienie, że szkoły mają wystarczającą ilość pieniędzy na wsparcie projektowania, wdrażania i ewaluacji blended learningu.
 • dopilnowanie, by standardy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, ramy kompetencji i/lub profile zawodowe odzwierciedlały zakres umiejętności potrzebnych do skutecznego uczenia się w trybie mieszanym
 • zachęcanie i tworzenie możliwości profesjonalnego uczenia się w zakresie blended learningu dla dyrektorów szkół i nauczycieli.
 • wspieranie kultury zbiorowego zaangażowania i odpowiedzialności w swojej szkole
 • mobilizowanie zasobów w szkole i społeczności lokalnej
 • zachęcanie do uczestnictwa w sieciach współpracy.

W raporcie podsumowano główne ustalenia i wnioski z posiedzeń plenarnych, seminarium i działań w zakresie partnerskiego uczenia się, które odbyły się w 2022 r., a także zwrócono uwagę na różne przykłady z państw członkowskich.

© Adobe Stock

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.