cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

DESI 2021: postępy w transformacji cyfrowej uwypuklają potrzebę podjęcia nowych ogólnounijnych wysiłków

Data publikacji:  07.02.2023

Opublikowano Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) 2021, prezentujący zaktualizowane wskaźniki dotyczące cyfrowej sprawności Europy. Tegoroczna aktualizacja jest kluczowa, ponieważ opisuje sytuację w krajach europejskich w świetle pierwszego roku pandemii Covid-19. Raport opisuje również działania UE mające na celu przeciwdziałanie skutkom Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a dokładniej programy finansowania w ramach. Jeden temat, wpływ COVID-19 na wykorzystanie i podaż usług cyfrowych oraz wyniki wdrożonych polityk, nie został jeszcze ujęty w danych, ale będzie dostępny w edycji z 2022 r.

Sekcja dotycząca umiejętności cyfrowych w DESI, która jest częścią wskaźnika kapitału ludzkiego, pokazuje obecnie, że 56% osób w UE posiada przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe oraz że w 2020 r. można zaobserwować niewielki wzrost liczby zatrudnionych specjalistów w dziedzinie ICT – 8,4 mln specjalistów w dziedzinie ICT w porównaniu z 7,8 mln rok wcześniej. Dane te jednak, rozpatrywane w świetle 55% przedsiębiorstw, które w 2020 r. zgłosiły trudności w rekrutacji specjalistów ds. ICT, wyraźnie pokazują, jak brak umiejętności cyfrowych w Europie jest jedną z przyczyn wolniejszej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w wielu państwach członkowskich. Sytuacja ta znajduje odzwierciedlenie w danych dotyczących przyjęcia zaawansowanych technologii cyfrowych przez europejskie MŚP: tylko ułamek przedsiębiorstw korzysta z zaawansowanych technologii cyfrowych (14% big data, 25% AI i 26% chmura).

Począwszy od tego roku 5 wskaźników DESI zostało zredukowanych do 4, ponieważ są one obecnie skonstruowane wokół 4 punktów kardynalnych Kompasu Cyfrowego 2030, których dotyczą również cele. DESI będzie w rzeczywistości narzędziem do monitorowania sukcesu celów Dekady Cyfrowej. Ich 4 wskaźniki to: Kapitał ludzki, Łączność, Integracja technologii cyfrowych, Cyfrowe usługi publiczne.

Cele Cyfrowego Kompasu znajdują się również w centrum programów finansowania Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF), w ramach którego członkowie UE zobowiązali się do przeznaczenia co najmniej 20% środków na cele cyfrowe. W raporcie DESI podkreślono, że większość krajów w rzeczywistości wydała więcej niż minimalne 20%: w tegorocznym DESI wymieniono również podsumowanie inwestycji cyfrowych i reform w 22 planach RRF, łącząc cele i programy wsparcia finansowego, aby uzyskać lepszy wgląd w sukces inicjatyw krajowych.

Aby osiągnąć ambitne cele Dekady Cyfrowej w zakresie umiejętności (80% populacji z podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi i 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT), należy opracować i utrzymać silną strategię w zakresie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji ludności europejskiej. Nastąpił silny impuls i w najbliższych latach należy spodziewać się znacznej poprawy, również dzięki temu, że 17% inwestycji w technologie cyfrowe w Planach Odbudowy i Zwiększenia Odporności, które zostały do tej pory przyjęte przez Radę, jest przeznaczonych właśnie na umiejętności cyfrowe (około 20 mld euro z całkowitej kwoty 117 mld euro).

W tym roku opublikowano również tablicę wyników dla kobiet w dziedzinie technologii cyfrowych, która ukazuje duże różnice między kobietami i mężczyznami w Europie, jeśli chodzi o specjalistów w dziedzinie IT i STEM: tylko 19% specjalistów w dziedzinie ICT to kobiety, a około jedna trzecia absolwentów STEM.

Aby dowiedzieć się, jak poszczególne kraje wypadają w indeksie DESI, można zapoznać się z interaktywną mapą umiejętności cyfrowych, zawierającą kluczowe dane, spostrzeżenia i działania dotyczące umiejętności cyfrowych i miejsc pracy w każdym państwie członkowskim UE.

© European Commission

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.