cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

DESI 2022: Kraje Unii Europejskiej nadal mają trudności ze zmniejszaniem braków w umiejętnościach cyfrowych

Data publikacji:  12.02.2023

 W dniu 28 lipca Komisja Europejska opublikowała nowe wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) z 2022 r., który umożliwia śledzenie wyników Europy w dziedzinie cyfrowej i postępów poczynionych co roku przez państwa Unii Europejskiej.

Sprawozdania DESI 2022 opierają się głównie na danych z 2021 r. i monitorują postępy poczynione w państwach członkowskich Unii w dziedzinie technologii cyfrowych. Chociaż państwa członkowskie poczyniły postępy w działaniach na rzecz cyfryzacji podczas pandemii COVID-19, nadal mają trudności z wyeliminowaniem luk w umiejętnościach cyfrowych, przekształceniem MŚP w przedsiębiorstwa cyfrowe i uruchomieniem najnowocześniejszych sieci 5G. Niemniej jednak UE dołożyła ogromnych starań, aby wesprzeć transformację cyfrową: dzięki przeznaczeniu prawie 127 mld EUR na reformy i inwestycje w sektorze cyfrowym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) stanowi niedoskonałą okazję do przyspieszenia transformacji cyfrowej, na którą UE i jej państwa członkowskie nie mogą sobie pozwolić.

Prawdziwa transformacja cyfrowa wymaga zdecydowanego kroku naprzód w nabywaniu umiejętności cyfrowych przez obywateli. Osoby nieposiadające niezbędnych umiejętności cyfrowych są narażone na ryzyko pozostania w tyle, ponieważ technologie cyfrowe stają się niezbędnym elementem codziennego życia i uczestnictwa w życiu społecznym. Dane ze sprawozdania DESI z 2022 r. pokazują, że jedynie 54% Europejczyków w wieku 16–74 lat posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Cel cyfrowej dekady to co najmniej 80% obywateli do 2030 r.

Ponadto 9 mln specjalistów w dziedzinie ICT w UE nie spełnia również celu UE, jakim jest 20 mln specjalistów do 2030 r., i nie wystarcza, aby zaradzić niedoborom wykwalifikowanej siły roboczej, z którymi borykają się obecnie przedsiębiorstwa, MŚP i organizacje, mimo że w latach 2020–2021 na rynek pracy weszło 500.000 specjalistów w dziedzinie ICT.

Wyniki z 2022 r. pokazują, że chociaż większość państw członkowskich czyni postępy w transformacji cyfrowej, przedsiębiorstwa nadal nie wykorzystują powszechnie podstawowych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i duże zbiory danych. Należy szybko wdrożyć infrastrukturę połączeń, w szczególności 5G, która jest niezbędna dla wysoce innowacyjnych usług i zastosowań. Finlandia, Dania, Niderlandy i Szwecja pozostają liderami Unii. Jednak nawet w tym przypadku przyjęcie najnowocześniejszych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, jest nadal około 30%, co pozostaje w tyle za celem 75% wyznaczonym na cyfrową dekadę do 2030 roku. Wynika to również częściowo ze znacznych niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej, które utrudniają ogólny postęp i prowadzą do wykluczenia cyfrowego.

Niemniej jednak obserwuje się ogólnie pozytywną tendencję wzrostową: Unia Europejska w dalszym ciągu poprawia swój poziom cyfryzacji, a państwa członkowskie, które zaczęły osiągać niższe poziomy, stopniowo nadrabiają zaległości poprzez szybszą ekspansję. W szczególności Włochy, Polska i Grecja znacznie podniosły swoje ratingi DESI w ciągu ostatnich pięciu lat, dokonując spójnych inwestycji i kładąc większy nacisk polityczny na technologię cyfrową, które były również wspierane ze środków europejskich.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób każdy kraj ocenia wskaźnik DESI, możesz zapoznać się z interaktywną mapą umiejętności cyfrowych, zawierającą kluczowe dane, spostrzeżenia i działania w zakresie umiejętności cyfrowych i miejsc pracy w każdym państwie członkowskim UE.

© European Commission

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.