cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

EUMaster4HPC: zgłoś się teraz, aby stać się kolejnym europejskim ekspertem w dziedzinie obliczeń superkomputerowych!

Data publikacji:  20.12.2022
Logo

Otwarte są jużwnioski dotyczące EUMaster4HPC, pierwszego ogólnoeuropejskiego programu studiów magisterskich w dziedzinie obliczeń wielkiej skali (HPC). Zostaną Państwo przeszkoleni przez czołowych europejskich specjalistów w dziedzinie HPC, aby stać się ekspertem nowej generacji w tej dziedzinie.

EUMaster4HPC zaprojektowano w drodze wyjątkowego partnerstwa między edukacją w zakresie HPC a sektorem prywatnym, aby zapewnić uczniom wyjątkowe kwalifikacje i perspektywy zawodowe, a także możliwość zamieszkania i studiowania w różnych miastach europejskich. 

Celem EUMaster4HPC jest przeszkolenie nowej generacji ekspertów w dziedzinie obliczeń superkomputerowych, zapewniając kursy internetowe i na miejscu prowadzone przez czołowych europejskich specjalistów w dziedzinie HPC poprzez:

Informacje o studiach magisterskich

Kurs rozpocznie się jesienią 2023 r. i zostanie zorganizowany na ośmiu różnych europejskich uczelniach wyższych w Luksemburgu, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Francji, Bułgarii, Szwajcarii i Szwecji. Studenci będą mogli wybrać jeden z ośmiu uniwersytetów, który rozpocznie program, a następnie zostaną przeniesieni na drugi rok na inny uniwersytet zgodnie ze swoją specjalizacją.

Program zapewni uczestnikom szeroki zakres cennych kompetencji i umiejętności w zakresie HPC i technologii związanych z HPC poszukiwanych przez pracodawców na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Ponadto studenci EUMaster4HPC będą mogli korzystać z szerokiej sieci różnych podmiotów w całej Europie, obejmującej ośrodki badawcze, ośrodki obliczeń superkomputerowych, ekspertów branżowych i inne podmioty związane z HPC.

Jak możesz się zgłosić?

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur jest już otwarte! Osoby zainteresowane informatyką lub rozwiązywaniem problemów inżynieryjnych i naukowych za pomocą superkomputerów mogą zgłosić się za pomocą niniejszego formularza zgłoszeniowego.

Ponadto kwalifikujący się studenci otrzymają „stypendium mobilności” w celu pokrycia wydatków związanych z programem (podróż i zakwaterowanie), a w celu osiągnięcia inkluzywnego i równego programu EUMaster4HPC zrzeka się opłat uniwersyteckich dla kwalifikujących się studentów.

Które uczelnie są nagrodzone?

Osiem uniwersytetów studiów magisterskich to:

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: obliczenia wielkiej skali
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.