cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Eurobarometr 2021: trudności w nauce nowych umiejętności cyfrowych są dla Europejczyków głównym problemem

Data publikacji:  07.02.2023

Jak wynika ze specjalnego badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu i październiku 2021 r., znacząca większość obywateli Unii Europejskiej uważa, że Internet i narzędzia cyfrowe będą odgrywać ważną rolę w przyszłości.

Coraz więcej Europejczyków korzysta z Internetu każdego dnia – a średnio 85% z nich robi to przynajmniej raz w tygodniu. Z tym wiąże się również coraz częstsze korzystanie z narzędzi i rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej i prywatnej. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyła ten proces, ponieważ szkoły przestawiły się na nauczanie zdalne, a wytyczne rządowe w państwach członkowskich UE zachęcały bądź nakazywały pracę zdalną. Jedno jest pewne: jako Europejczycy potrzebujemy teraz Internetu nie tylko do wymiany informacji między sobą czy rozrywki: technologie i narzędzia cyfrowe umożliwiają nam pracę, zarządzanie naszymi podatkami czy ubezpieczeniem zdrowotnym i dostęp do usług kulturalnych.

„Dostęp do Internetu to już nic nowego”

Respondenci badania zostali poproszeni o wyobrażenie sobie swojego życia w 2030 r. i ocenę, jak ważne według nich będą narzędzia cyfrowe i Internet w ich życiu do 2030 r. oraz czy spodziewają się, że narzędzia cyfrowe i Internet przyniosą im więcej korzyści niż strat. Dwóch na pięciu (czyli 41%) Europejczyków spodziewa się, że przyniosą one więcej korzyści niż strat. Kolejne 43% nie jest tak pewne w swojej ocenie, spodziewając się zarówno wyzwań, jak i korzyści. 12% obywateli UE uważa, że do 2030 r. Internet będzie ciemniejszym miejscem, przynoszącym więcej minusów niż korzyści.

Zbliżenie na państwa członkowskie Unii Europejskiej: bardziej szczegółowy obraz

Wyniki dotyczące poszczególnych krajów ujawniają pewne interesujące prawidłowości. Obywatele niektórych państw UE są bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o zalety narzędzi cyfrowych: tak jest w Finlandii (67%), Danii (63%) i Szwecji (62%). W innych obywatele uważają, że narzędzia cyfrowe i Internet stanowią drzwi do większej liczby wyzwań niż korzyści – tak uważa 22%. respondentów w Grecji, 20% w Austrii i 18% we Francji. A niektórzy po prostu nie wiedzą – ponad 1 na 10 respondentów w Bułgarii wskazał, że nie jest pewien, jak odpowiedzieć na to pytanie.

Burzliwa pogoda przed nami: największe obawy Europejczyków

Jeśli chodzi o to, jak obywatele Europy postrzegają przyszłe wyzwania i obawy związane z narzędziami cyfrowymi i Internetem, to w zależności od grup wiekowych, poziomu kompetencji cyfrowych i obszarów zainteresowania pojawiają się różne wzorce.

Równowaga online/offline a trudności w nauce nowych umiejętności cyfrowych

Ponad 1 na 3 (lub 34%) obywateli UE wskazuje, że ma trudności z osiągnięciem zdrowej równowagi między trybem online a offline. Z kolei ponad 1 na 4, czyli 26%. respondentów, stwierdził, że obawia się trudności w nauce nowych umiejętności cyfrowych oraz tego, jak może to wpłynąć na ich udział w życiu społecznym (np. praca lub studia online, głosowanie online itp.).

Na przykład 29% respondentów w wieku 55+ częściej martwi się trudnościami w zdobywaniu nowych umiejętności cyfrowych, aby brać aktywny udział w życiu społecznym. Wskaźnik ten stopniowo maleje, gdy spojrzymy na młodsze osoby: 26% dla osób w wieku 40-54 lat i 23% dla grupy wiekowej 15-24 lata. Widzimy jednak, że choć wiek może być czynnikiem, to doświadczenie jest równie istotne: tylko 21% osób w wieku 25-39 lat (czyli młodych ludzi z co najmniej 2-3-letnim doświadczeniem zawodowym) obawia się, że nauka nowych umiejętności cyfrowych będzie trudnym zadaniem.

Przytłaczającym zmartwieniem dla najmłodszych respondentów badania (15-24) są trudności z odłączeniem się od Internetu i mediów społecznościowych oraz znalezieniem odpowiedniej równowagi online/offline.

Cyberataki i cyberprzestępczość

Ponad połowa obywateli UE wskazuje na obawy związane z cyberatakami i cyberprzestępczością, takimi jak kradzież lub wykorzystanie danych osobowych, ransomware (złośliwe oprogramowanie) lub phishing, a także z bezpieczeństwem i dobrem dzieci.

Poproszeni o wybranie 4 aspektów dotyczących zwiększonej roli narzędzi cyfrowych i Internetu, które najbardziej ich martwią, większość respondentów badania wskazała na obawy związane ze zwiększonym poziomem cyberprzestępstw i cyberataków oraz przewidywanymi skutkami (tj. utratą danych osobowych, wrażliwych, finansowych).

Bezpieczeństwo w Internecie i dobre samopoczucie dzieci to kolejne kluczowe obawy – 53% Europejczyków stwierdziło, że jest to dla nich czynnik. Dla 46% osób kolejną obawą jest niewłaściwe wykorzystanie danych przez firmy i organy administracji publicznej ze względu na niski poziom umiejętności cyfrowych. Dotyczy to również dostępu do świata online dla osób niepełnosprawnych i osób mieszkających na obszarach z niewielkim dostępem do Internetu lub bez niego (41%).

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.