cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

European Tech Hiring Trends 2021: Raport o zapotrzebowaniu pracodawców na pracowników technologicznych

Data publikacji:  30.01.2023

Stowarzyszenie Computing Technology Industry Association (CompTIA) opublikowało raport European Tech Hiring Trends 2021. Raport przeanalizował 10 rynków w całej Europie, w tym Belgię, Czechy, Francję, Niemcy, Włochy, Holandię, Polskę, Portugalię, Rumunię i Hiszpanię. Spostrzeżenia CompTIA skierowane są m.in. do pracodawców, decydentów i osób poszukujących pracy, a mają na celu podkreślenie wpływu Covid-19 na zatrudnienie oraz obecnych i przyszłych trendów dla ról technologicznych.

Wzrost zatrudnienia w branży technologicznej wśród europejskich pracodawców

Niepewność w całym 2020 roku spowodowana pandemią Covid-19 spowodowała stagnację w zatrudnianiu nowych pracowników dla wielu organizacji. W związku z tym, na początku 2021 roku nastąpił wzrost rekrutacji na stanowiska, które wcześniej zostały odłożone na półkę. Pierwszy kwartał tego roku pokazał, że całkowita aktywność rekrutacyjna mierzona przez ogłoszenia pracodawców o pracę na stanowiska technologiczne wzrosła o 9%; jeśli mierzyć ją w stosunku do trzeciego kwartału roku 2020, wzrost wynosi 40%. Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na kompetencje technologiczne, które będą bardziej obecne w firmach – nie tylko pod względem wytwarzanych produktów, ale także ich wewnętrznych procesów i przepływów pracy, optymalizując technologię pod kątem najbardziej efektywnych podejść. Pracodawcy w 10 krajach ocenianych w tym badaniu zamieścili prawie 900 000 ogłoszeń o pracę w I kwartale 2021 r., podkreślając wyraźny przypływ w następstwie pandemii, ponieważ wiele sektorów przechodzi do środowisk cyfrowych.

Ewolucja ról zawodowych i umiejętności w zatrudnianiu w Europie

W miarę jak integracja cyfrowa staje się coraz bardziej znacząca w codziennym życiu, zapotrzebowanie na kompetencje techniczne również będzie rosło. W związku z tym obecne trendy wskazują na wzrost kategorii zawodowych, które leżą w bardziej technologicznej sferze. Stanowiska takie jak programista oprogramowania i technik sieciowy są coraz częściej poszukiwane do obsadzenia, a w większości krajów wzór pokazuje, że rola Software Developer stanowi największą część ogłoszeń o pracę w krajach europejskich objętych niniejszym raportem. Należy również zauważyć, że dla bardziej niszowych, wschodzących obszarów technologii, takich jak AI, ogłoszenia o pracę nie są tak szeroko widoczne, jednak nie oznacza to, że nie ma wzrostu aktywności rekrutacyjnej. Osoby rekrutujące mogą wykorzystywać zasoby kadrowe do poszukiwania pojedynczego kandydata, dlatego aktywność rekrutacyjna wydaje się niższa, jednak rzeczywista liczba zatrudnianych osób tylko rośnie.

Zmieniają się również umiejętności wymagane przez pracodawców; rekruterzy poszukują na ogół kompletnych kandydatów na stanowiska techniczne. Odzwierciedla to charakter innowacji dotyczących technologii – pożądane są nie tylko umiejętności techniczne, takie jak programowanie i Java, ale także umiejętności miękkie, takie jak zdolność do pracy w zespole i zapewnienia obsługi klienta. Poszukiwanie kandydatów posiadających umiejętności miękkie i techniczne podkreśla, że technologia nie tylko odnosi się do bezpośredniego produktu technologicznego lub usługi oferowanej przez firmę, ale także do zastosowań biznesowych i implikacji, zrozumienia, co technologia może zrobić dla organizacji i klientów.

Poziomy zatrudnienia i sektory

Ogólnie rzecz biorąc, sektor ICT i komunikacji starał się zatrudnić najwięcej pracowników na stanowiskach technicznych, a następnie w sektorze produkcji, usług administracyjnych i usług finansowych. Wzrost liczby stanowisk technicznych tworzonych i obsadzanych w sektorze ICT może początkowo nie być zaskakujący, ale to tylko kolejny dowód na wzrost znaczenia branży cyfrowej. Ponadto fakt, że za sektorem ICT plasują się między innymi sektor produkcyjny i usługi finansowe, wskazuje na obecną i przyszłą cyfryzację wszystkich gałęzi przemysłu – umiejętności cyfrowe i związane z nimi umiejętności miękkie będą nadal coraz bardziej poszukiwane, ponieważ kompetencje potrzebne do działania w środowisku cyfrowym będą miały zasadnicze znaczenie.

© CompTIA

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.