cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

#EuropeDay2022: podsumowanie Konferencji ws. Przyszłości Europy i Europejskiego Roku Młodzieży

Data publikacji:  11.02.2023

W dniach 29 i 30 kwietnia odbyło się ostatnie posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie Przyszłości Europy, podczas którego poparto 49 szczegółowych propozycji dotyczących szerokiego zakresu tematów, od zmian klimatu po zdrowie, migrację i Unię Europejską na świecie.

Oznacza to zamknięcie rocznych dyskusji, rozważań i współpracy ludzi z całej Europy na temat tego, w jakiej Europie chcą żyć. Biorąc pod uwagę rosyjską agresję wojskową i Europejski Rok Młodzieży 2022, Dzień Europy 2022 ma większe znaczenie dla ugruntowania zaangażowania Unii na rzecz pokoju, jedności z Ukrainą i obrony uniwersalnych wartości, a także podkreślenia głosów młodych ludzi w całej Europie.

Z okazji Dnia Europy instytucje unijne otworzyły swoje drzwi, zarówno online, jak i na miejscu w państwach członkowskich i na całym świecie. Ludzie mieli okazję odwiedzić instytucje 7 maja w Brukseli, 9 maja w Luksemburgu i 15 maja w Strasburgu. Dodatkowo odwiedzający będą mogli odbyć wirtualne wizyty w instytucjach unijnych. Wszystkie informacje na temat Dnia Europy 2022 są dostępne na międzyinstytucjonalnej platformie poświęconej Dniu Europy oraz w arkuszu informacyjnym.

9 maja w Strasburgu, w rocznicę deklaracji Schumana, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przedłożono sprawozdanie prezentujące wyniki konferencji.

W sprawozdaniu z konferencji propozycje dotyczące umiejętności i sprawności cyfrowych obejmują zapewnienie wszystkim obywatelom Europy możliwości korzystania z digitalizacji poprzez wyposażenie ich w umiejętności i możliwości cyfrowe za pomocą takich środków, jak zapewnienie dostępu do formalnego i nieformalnego szkolenia i kształcenia w zakresie umiejętności i sprawności cyfrowych na wszystkich etapach życia i w programach szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem grup słabszych i osób starszych. Ponadto zapewnienie zdrowego korzystania z Internetu poprzez zachęcanie do wdrażania szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych dla wszystkich grup wiekowych w ramach standardowych programów i programów nauczania. Wreszcie, poprzez wprowadzenie unijnego certyfikatu umiejętności cyfrowych w szkołach, który pomoże przygotować młodych ludzi do przyszłego zatrudnienia.

Unia Europejska i państwa członkowskie powinny również rozwijać przyszłościową edukację i uczenie się przez całe życie, zgodne z prawem do bezpłatnych szkoleń w miejscu pracy. W sprawozdaniu zaleca się również, że umiejętności cyfrowe młodych ludzi mogłyby zostać zwiększone dzięki ogólnounijnej certyfikacji, która przygotowałaby ich do przyszłego zatrudnienia.

© European Union, 2022

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.