cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejski pakt na rzecz umiejętności: nowe partnerstwo w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

Data publikacji:  11.02.2023

Przy wsparciu Komisji Europejskiej, 28 kwietnia 2022 r., utworzono partnerstwo na rzecz umiejętności na dużą skalę dla sektora kultury i kreatywnego, tworząc model rozwoju umiejętności w Europie, aby połączyć zasoby i uczestniczyć w inicjatywach podnoszenia i zmiany kwalifikacji w branży kulturalnej i kreatywnej.

Partnerstwo będzie zachęcać do korzystania z możliwości nauki i szkoleń „w miejscu pracy”, aby wzmocnić sektor i zapewnić jego pracownikom potrzebne umiejętności. Koncentrując się na umiejętnościach cyfrowych, ekologicznych, przedsiębiorczych i technicznych, a także na sztuce i rzemiośle, zaangażowani partnerzy uzgodnili zobowiązania i wskaźniki w celu zwiększenia wiedzy na temat umiejętności, nowych programów szkoleniowych i liczby przeszkolonych osób. Na przykład partnerzy będą wspierać wspólne uznawanie ścieżek szkoleniowych w krajach Unii Europejskiej.

Partnerstwo będzie promować i wzmacniać wsparcie, które jest obecnie dostępne w branży w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji, w tym poprzez źródła finansowania UE i program „Kreatywna Europa”.

Partnerstwo pomiędzy europejskimi stowarzyszeniami patronackimi, sieciami, stowarzyszeniami sektorowymi, dostawcami kształcenia i szkolenia zawodowego, a także związkami zawodowymi, opiera się na Pakcie na rzecz umiejętności, jednej z inicjatyw przewodnich w ramach europejskiego programu na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności.

© Art_Photo – stock.adobe.com

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.