cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejski Rok Umiejętności: Komisja osiągnęła porozumienie polityczne

Data publikacji:  11.03.2023

Komisja Europejska przyjęła niedawne porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Roku Umiejętności 2023. Porozumienie to zostało osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę i otwiera drogę do całorocznego działania na rzecz rozwoju umiejętności i uczenia się w całej Europie.

Europejski Rok Umiejętności 2023 jest kluczową inicjatywą programu Komisji Europejskiej na rzecz umiejętności w Europie. Po ogłoszeniu przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii z 2022 r., Komisja przedstawiła swój wniosek w październiku ubiegłego roku. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości na temat znaczenia umiejętności oraz promowanie rozwoju umiejętności we wszystkich sektorach i na wszystkich poziomach społeczeństwa. Inicjatywa ma również zachęcać do inwestowania w rozwój umiejętności oraz promować uznawanie umiejętności i kwalifikacji w całej Europie.

Komisja Europejska podkreśliła znaczenie rozwoju umiejętności dla napędzania wzrostu gospodarczego i zapewnienia spójności społecznej. Pandemia COVID-19 podkreśliła, że osoby muszą być w stanie dostosować się do zmieniających się okoliczności i zdobywać nowe umiejętności przez całe życie. Europejski Rok Umiejętności 2023 będzie zatem odgrywał kluczową rolę w promowaniu uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności w całej Europie.

Wniosek Komisji zawiera 4 główne cele, które będą realizowane w ramach Europejskiego Roku Umiejętności:

  • Sprzyjanie bardziej efektywnym inwestycjom w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, aby zmaksymalizować potencjał europejskiej siły roboczej i pomóc ludziom w przechodzeniu z jednej pracy do drugiej.
  • Zapewnienie, że umiejętności są dostosowane do wymagań rynku pracy, poprzez współpracę z partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami.
  • Dopasowanie aspiracji i umiejętności ludzi do możliwości na rynku pracy.
  • Przyciąganie osób z państw trzecich posiadających umiejętności potrzebne Unii Europejskiej.

Program inicjatyw i działań oraz Festiwal EYS

Rok zostanie uczczony Festiwalem Europejskiego Roku Umiejętności 9 maja 2023 r. – w Dniu Europy. Festiwal połączy działania związane z umiejętnościami odbywające się równolegle w całej Europie. Rok Umiejętności potrwa do maja 2024 roku, a w jego ramach zostanie uruchomionych i wypromowanych wiele działań i inicjatyw. Komisja Europejska nakreśliła szereg kluczowych celów inicjatywy, w tym promowanie rozwoju umiejętności cyfrowych, wspieranie uznawania uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz zachęcanie do inwestowania w rozwój umiejętności.

Komisja Europejska zwróciła również uwagę na rolę pracodawców w promowaniu rozwoju umiejętności. Komisja wezwała pracodawców do inwestowania w umiejętności swoich pracowników oraz do promowania kultury uczenia się w swoich organizacjach. Komisja wezwała również pracodawców do wspierania uznawania uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz do zachęcania swoich pracowników do zdobywania nowych umiejętności w trakcie ich kariery zawodowej.

Europejski Rok Umiejętności 2023 skupi się również na promowaniu uznawania umiejętności i kwalifikacji w całej Europie. Inicjatywa ta będzie miała na celu zapewnienie Europejczykom możliwości uznawania ich umiejętności i kwalifikacji w całej Europie, a tym samym promowanie mobilności i możliwości zatrudnienia w całej Unii. W tym względzie również Europejskie Digital Skills Awards 2023 wpisują się w tę logikę: ich celem jest nagradzanie projektów i inicjatyw, które pomagają zniwelować przepaść cyfrową. Zgłoszenia są otwarte, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni w czerwcu.

Wśród głównych inicjatyw Komisja uruchomi Cyber Skills Academy, której celem jest zwiększenie liczby specjalistów przeszkolonych w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby zniwelować rosnącą lukę w zakresie talentów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Akademia połączy istniejące inicjatywy mające na celu wypełnienie luki w zakresie umiejętności cybernetycznych i odpowie na potrzeby rynku pracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Sprawdź Platformę wkrótce, aby uzyskać więcej informacji na jej temat.

Komisja Europejska podkreśliła znaczenie współpracy w promowaniu rozwoju umiejętności. Komisja wezwała wszystkie zainteresowane strony, w tym rządy, pracodawców, dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, do współpracy w celu promowania rozwoju umiejętności w całej Europie. Komisja podkreśliła również znaczenie zaangażowania obywateli w tę inicjatywę i wezwała ich do wzięcia odpowiedzialności za własne uczenie się i rozwój umiejętności. Dlatego też zostanie przyjęty szereg nowych wniosków UE, aby wesprzeć obecne wysiłki i dalej stymulować rozwój umiejętności w państwach członkowskich.

Dalsze kroki

Komisja Europejska wezwała wszystkie zainteresowane strony do współpracy w celu promowania rozwoju umiejętności w całej Europie i podkreśliła znaczenie zaangażowania osób w tę inicjatywę. Pełny program działań i dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Roku.

Porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski, Radę i Komisję podlega teraz formalnemu zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę. Aby zapewnić koordynację działań w ramach Roku Europejskiego na poziomie krajowym, Komisja wezwała państwa członkowskie do wyznaczenia krajowego koordynatora.

Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.