cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejskie badanie przepisów dotyczących cyfrowych wypożyczeń

Data publikacji:  29.10.2022
Logo Fundacji Centrum Cyfrowe

Fundacja Centrum Cyfrowe prowadzi europejskie badanie przepisów dotyczących cyfrowych wypożyczeń. Badanie finansowane jest przez Knowledge Rights 21 Programme (KR21).

By stworzyć analizę porównawcza stanu prawa autorskiego w zakresie możliwości digitalizacji i wypożyczania książek przez bibliotek, chcemy poznać doświadczenia prawników, bibliotekarzy i badaczy związane z cyfrowym wypożyczaniem książek z bibliotek w krajach Unii Europejskiej.

By wypełnić krótką ankietę, kliknij tutaj.

Odpowiedzi zbieramy do 30 października 2022.

O projekcie

W ramach badania powstanie analiza porównawcza obecnego stanu prawa autorskiego w zakresie możliwości digitalizacji i wypożyczania książek przez biblioteki – na mocy zarówno przepisów krajowych, jak i europejskich. Badanie obejmie wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz wybrane kraje Rady Europy. W oparciu o wyniki badania zaproponowane zostaną sposoby ułatwienia bibliotekom bezpiecznego wypożyczania cyfrowego zgodnego z przepisami prawa autorskiego.

Głównym celem badania jest lepsze zrozumienie, jak w ramach prawa unijnego wygląda sytuacja digitalizacji i cyfrowego wypożyczania. Chcemy sprawdzić, w których państwach członkowskich UE cyfrowe wypożyczanie jest już legalne i nie wymaga dodatkowych zmian legislacyjnych, gdzie jego legalizacja może się odbyć na poziomie przepisów krajowych, a w jakich przypadkach konieczne będą zmiany na poziomie unijnym.

Głównym badaczem został dr Konrad Gliściński (Fundacja Centrum Cyfrowe / Uniwersytet Jagielloński). Badanie będzie prowadzone we współpracy z badaczami Future Law Lab z  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Raport z badania zostanie opublikowany w styczniu 2023. Na podstawie wyników badania powstanie także artykuł naukowy.

Centrum Cyfrowe

Fundacja Centrum Cyfrowe (FCC) to think-and-do tank z siedzibą w Warszawie, który wspiera otwartość i zaangażowanie w świecie cyfrowym. Wspólnie z ekspertkami i praktykami otwartymi na zmianę tworzy przestrzeń dla nowych idei, rozwoju umiejętności i narzędzi. Dąży do tego, aby w relacji człowieka z technologią interes społeczny był zawsze na pierwszym miejscu.

Centrum Cyfrowe uczestniczy w krajowych i unijnych procesach legislacyjnych, w których podejmowane są decyzje dotyczące kierunku rozwoju cyfryzacji i technologii. Angażujemy się w badania i dialog na temat ustawodawstwa i polityk opartych na dobrowolnym otwieraniu zasobów z wykorzystaniem wolnych licencji, a także innych form regulacji obiegu treści, takich jak zasada odpowiedzialności platform internetowych czy przepisy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji publicznych. Podejmujemy działania badawcze i rzecznicze, które zakładają także szeroko rozumiane otwieranie zasobów publicznych (w tym GLAM), by w pełni wykorzystać ich potencjał w gospodarce i społeczeństwie.

Knowledge Rights 21

The Knowledge Rights 21 Programme (KR21) koncentruje się na wprowadzeniu zmian w praktykach i prawodawstwie w Europie, dzięki którym wzmocnione zostanie prawo dostępu do wiedzy. Opiera się na przekonaniu, że wiedza jest niezbędna dla edukacji, innowacji i uczestnictwa w kulturze oraz że każdy powinien mieć możliwość – w szczególności za pośrednictwem bibliotek i archiwów oraz w formie cyfrowej – dostępu do niej i korzystania z niej.

Dzięki finansowaniu z Arcadia Fund, KR21 działa zarówno na rzecz wprowadzenia istotnych zmian dzisiaj, jak i budowania potencjału, aby głos i potrzeby bibliotek i ich użytkowników były słyszane w debacie na temat reformy prawa autorskiego.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.