cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Gotowość urzędników do transformacji cyfrowej

Data publikacji:  23.02.2023

Grupa robocza UNESCO Broadband Commission ds. budowania potencjału w zakresie sztucznej inteligencji (AI) opublikowała niedawno raport „Artificial Intelligence and Digital Transformation”* oceniający krytyczne potrzeby w zakresie zdolności do transformacji cyfrowej sektora publicznego. Raport przedstawia trzy domeny kompetencji i dziewięć zaleceń wraz z towarzyszącymi ramami kompetencji dla urzędników państwowych, określającymi potrzebne dziś kompetencje w zakresie AI i transformacji cyfrowej. Raport pojawia się w momencie, gdy świat znajduje się na skraju transformacji cyfrowej, jednak prawie połowa z 198 krajów nie posiada strategii rozwoju i doskonalenia umiejętności cyfrowych. Brak takich strategii utrudnia skuteczną transformację cyfrową i inwestycje w rozwój umiejętności cyfrowych w sektorze publicznym.

Technologia AI leży u podstaw niektórych z najważniejszych społeczno-gospodarczych wyzwań i możliwości tego stulecia, a rządy muszą określić, w jaki sposób mogą wyposażyć się w wymagane kompetencje, aby dostosować swoje narodowe wizje, misje i strategie w erze cyfrowej. To dostosowanie do ery cyfrowej nie wymaga od urzędników państwowych, aby stali się ekspertami technicznymi, ale raczej muszą zrozumieć nowe trendy technologiczne i społeczne implikacje tych technologii. W związku z tym, aby urzędnicy byli gotowi na transformację cyfrową, istotne są trzy domeny kompetencji: planowanie i projektowanie cyfrowe, wykorzystanie danych i zarządzanie nimi oraz zarządzanie cyfrowe i jego realizacja. Te domeny kompetencji obejmują takie kompetencje, jak kształtowanie polityki w oparciu o dane i opracowywanie strategii cyfrowych.

*https://www.broadbandcommission.org/wp-content/uploads/2022/09/Artificial-Intelligence-and-Digital-Transformation-Competencies-for-Civil-Servants.pdf

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.