cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Gotowość urzędników służby cywilnej do transformacji cyfrowej

Data publikacji:  19.12.2022
Logo

Grupa robocza Komisji ds. Szerokopasmowych UNESCO ds. budowania zdolności w zakresie sztucznej inteligencji (AI) opublikowała niedawno sprawozdanie pt. „Sztuczna inteligencja i transformacja cyfrowa” oceniające krytyczne potrzeby w zakresie zdolności dla transformacji cyfrowej sektora publicznego. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono trzy dziedziny kompetencji i dziewięć zaleceń wraz z towarzyszącymi ramami kompetencji dla urzędników służby cywilnej określającymi potrzebne obecnie kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej. Niniejsze sprawozdanie wynika z faktu, że świat znajduje się na skraju transformacji cyfrowej, ale prawie połowa 198 państw nie posiada strategii rozwoju i doskonalenia umiejętności cyfrowych. Brak takich strategii utrudnia skuteczną transformację cyfrową i inwestycje w rozwój umiejętności cyfrowych w sektorze publicznym.

Technologia SI jest centralnym elementem niektórych najważniejszych społeczno-gospodarczych wyzwań i możliwości obecnego stulecia, a rządy muszą określić, w jaki sposób mogą wyposażyć się w wymagane kompetencje, aby dostosować swoje krajowe wizje, misje i strategie w epoce cyfrowej. To dostosowanie do ery cyfrowej nie wymaga, aby urzędnicy służby cywilnej stali się ekspertami technicznymi, lecz muszą oni zrozumieć nowe tendencje technologiczne i społeczne implikacje tych technologii. W związku z tym trzy dziedziny kompetencji są istotne, aby urzędnicy służby cywilnej byli gotowi na transformację cyfrową: cyfrowe planowanie i projektowanie, wykorzystywanie danych i zarządzanie nimi, cyfrowe zarządzanie i realizacja. Te dziedziny kompetencji obejmują takie kompetencje, jak kształtowanie polityki w oparciu o dane i rozwój strategii cyfrowej.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Non-EUUnia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.