cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

IAG ogłasza pierwszy Światowy Miesiąc Kariery

Data publikacji:  23.02.2023

Grupa Robocza ds. Poradnictwa Zawodowego (IAG CGWG) zainaugurowała pierwszą edycję Światowego Miesiąca Kariery, który odbędzie się między 8 listopada a 13 grudnia 2022 r. Inicjatywa promuje serię globalnych i regionalnych wydarzeń, których celem jest zaprezentowanie poradnictwa zawodowego

W skład IAG wchodzą Komisja Europejska Cedefop, Europejska Fundacja Kształcenia (ETF), Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), OECD, UNESCO i Bank Światowy

Poradnictwo zawodowe nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza w celu wspierania działań ułatwiających dostęp do godnej pracy i środków do życia. W procesie ożywienia gospodarczego będzie ono odgrywało kluczową rolę w zapewnieniu, że działania związane ze skillingiem i reskillingiem są adekwatne do rynku pracy oraz we wspieraniu mobilności zawodowej.

Podczas wirtualnej ceremonii otwarcia w dniu 8 listopada, której gospodarzem była EFK, przedstawiciele organizatorów, partnerów społecznych, ekspertów ds. poradnictwa zawodowego i partnerów regionalnych nakreślono cele inicjatywy i spojrzano w przyszłość na wyzwania i możliwości dla perspektyw zawodowych ludzi.

Szef departamentu Cedefop ds. kształcenia i szkolenia zawodowego i umiejętności, Antonio Ranieri, powiedział uczestnikom: „Wielkie rozbieżności w umiejętnościach to fundamentalna luka między oczekiwaniami pracodawców i pracowników oraz inwestycjami w naukę. Potrzebujemy silniejszego doradztwa zawodowego z synergią między wszystkimi obszarami polityki”.

Cele inicjatywy

Szczegółowe cele Miesiąca Kariery to:

  • zwiększenie świadomości na temat roli i znaczenia skutecznego poradnictwa zawodowego dla umożliwienia dostępu do godnej pracy i wsparcia wysiłków na rzecz wzrostu gospodarczego w okresie ożywienia gospodarczego;
  • określenie wspólnych wyzwań dla rozwoju systemów poradnictwa zawodowego, jak również specyfiki lokalnej ;
  • zaprezentowanie wysokiej jakości, jak również innowacyjnych rozwiązania promujących wsparcie rozwoju kariery w zróżnicowanych kontekstach i dla osób uczących się na różnych etapach ich ścieżek edukacyjnych i zawodowych;
  • rozpowszechnianie badań podjętych przez współpracujące agencje w zakresie projektowania i świadczenia skutecznego poradnictwa zawodowego.
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych, łańcuch bloków, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.