cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Individual Learning Accounts i Microcredentials: dwa nowe wnioski Komisji Europejskiej mające na celu wspieranie podnoszenia kwalifikacji

Data publikacji:  07.02.2023

W jaki sposób Europa może osiągnąć cele Cyfrowej Dekady w zakresie umiejętności cyfrowych, biorąc pod uwagę rzeczywistość, w której szkolenia, zwłaszcza dla osób, które już zakończyły edukację wstępną, wymagają często zbyt wiele czasu i środków finansowych, a zatem nie są dostępne dla wszystkich?

To pytanie leży u podstaw dwóch nowych propozycji przyjętych przez Komisję Europejską 10 grudnia: aby rozwiązać ten problem i zagwarantować Europejczykom możliwość podnoszenia swoich kompetencji cyfrowych (i nie tylko) oraz możliwość ich poświadczania, dwie przyjęte dziś propozycje dotyczące Indywidualnych Kont Nauki (Individual Learning Accounts) i mikropoświadczeń (Microcredentials) pomogą sprostać tym wyzwaniom, otwierając przed ludźmi więcej możliwości znalezienia ofert edukacyjnych i możliwości zatrudnienia. Czym jednak są Indywidualne Konta Nauki i mikropoświadczenia?

Indywidualne Konta Nauki

Są to wirtualne portfele umiejętności, tworzone przez władze krajowe, dla każdej osoby w wieku produkcyjnym. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych, samozatrudnionych, wykonujących nietypowe formy pracy, jak i bezrobotnych oraz osób pozostających poza siłą roboczą.

W ramach wniosku organy krajowe zapewniłyby odpowiednie roczne zasilenie tych rachunków indywidualnymi uprawnieniami do szkoleń, przy czym osoby najbardziej potrzebujące szkoleń otrzymywałyby wyższe kwoty. Obywatele mogliby gromadzić te uprawnienia i wykorzystywać je w trakcie swojej kariery zawodowej. Pozwoliłoby to na rozpoczęcie dłuższego lub bardziej kosztownego szkolenia lub na szkolenie w celu uaktualnienia lub uzupełnienia zestawu umiejętności oraz w odpowiedzi na pojawiające się na rynku pracy zapotrzebowanie na umiejętności.

Mikropoświadczenia

Mikropoświadczenia potwierdzają efekty uczenia się po niewielkim doświadczeniu edukacyjnym (np. krótkim kursie lub szkoleniu). Stanowią one elastyczny i ukierunkowany sposób pomagania ludziom w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych im do rozwoju osobistego i zawodowego.

Mikropoświadczenia są już szeroko stosowane w wielu sektorach kształcenia i szkolenia, zawodach i na rynkach pracy. Celem wniosku Komisji jest ustanowienie europejskiego podejścia, które zawierałoby wspólną definicję mikropoświadczeń, zapewniało wspólne normy i poprawiało uznawalność ponad granicami. Mikropoświadczenia mogą wspierać ukierunkowane, elastyczne podnoszenie kwalifikacji i zmianę kwalifikacji w celu zaspokojenia nowych i pojawiających się potrzeb w społeczeństwie i na rynku pracy. Ze względu na swoją elastyczność mogą one być projektowane i dostarczane przez różnych dostawców w wielu różnych środowiskach.

Mikropoświadczenia można używać w ramach ukierunkowanych środków wspierających aktywizację i integrację na rynku pracy: są one przeznaczone dla wszystkich, niezależnie od wieku, zatrudnienia czy poziomu wykształcenia.

Wniosek Komisji ma na celu umożliwienie funkcjonowania mikropoświadczeń w instytucjach, przedsiębiorstwach, sektorach i granicach. W tym celu państwa członkowskie powinny uzgodnić:

  • wspólną definicję mikropoświadczeń;
  • standardowe elementy ich opisu;
  • kluczowe zasady dotyczące ich projektowania i wydawania.

Celem jest zagwarantowanie, że mikropoświadczenia są wysokiej jakości i wydawane w sposób przejrzysty, aby budować zaufanie do tego, co poświadczają. Powinno to wspierać stosowanie mikropoświadczeń przez osoby uczące się, pracowników i osoby poszukujące pracy, które mogą z nich skorzystać. We wniosku wprowadzono również zalecenia dotyczące mikropotwierdzeń w kształceniu i szkoleniu oraz w polityce dotyczącej rynków pracy. Powinno to umożliwić ludziom uczenie się nowych lub dodatkowych umiejętności w sposób dostosowany do ich potrzeb, z uwzględnieniem wszystkich. Europejskie podejście do mikropoświadczeń jest kluczowym projektem przewodnim, który ma doprowadzić do powstania Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r. Mogą one stanowić część oferty edukacyjnej zawartej w indywidualnych kontach edukacyjnych.

© rh2010 – stock.adobe.com

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.