cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Inicjatywa EIT-HEI „Budowanie potencjału innowacyjnego w szkolnictwie wyższym”: ogłoszono zwycięskie konsorcja

Data publikacji:  29.01.2023

Ogłoszono wyniki pilotażowego zaproszenia do składania wniosków w ramach inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) HEI „Budowanie potencjału innowacyjnego w szkolnictwie wyższym”.

W skład 23 zwycięskich konsorcjów wchodzi 135 instytucji szkolnictwa wyższego i 140 organizacji pozaakademickich z 32 krajów: skorzystają one z Inicjatywy i otrzymają do 27,5 mln euro dofinansowania na wsparcie zdolności innowacyjnych. Organizacje zaangażowane w wybrane projekty to: Uniwersytet Medyczny w Płowdiwie (BG), Uniwersytet w Pardubicach (Czechy), Robert Bosch GmbH (DE), Universidad de Zaragoza (Hiszpania), University of Eastern Finland (Finlandia), Athens University of Economics and Business (Grecja), University College Dublin (Irlandia), University of Maastricht (Holandia) oraz Confindustria Trento (IT). Pełna lista wszystkich partnerów dostępna jest na stronie internetowej EIT-hei.eu.

Uczelnie otrzymają wiedzę specjalistyczną i doradztwo, finansowanie oraz dostęp do ekosystemu innowacji EIT, największej w Europie sieci innowacji. W ramach pilotażowego zaproszenia do składania wniosków zaproszono uczelnie i lokalnych partnerów w całej Europie do opracowania ogólnoinstytucjonalnych planów działania w celu poprawy ich zdolności w zakresie przedsiębiorczości i innowacji na wszystkich poziomach instytucjonalnych. Celem tych planów jest uzyskanie wpływu na poziomie systemowym i wspieranie tworzenia trwałego wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w całej Europie.

Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży oświadczyła, że uniwersytety mają do odegrania kluczową rolę w rozwoju i wzroście lokalnych i regionalnych ekosystemów innowacji. Pochwaliła zarówno zwycięzców, jak i inicjatywę, określając ją jako sposób na zwiększenie zdolności przedsiębiorczych na wszystkich poziomach i uwolnienie potencjału innowacyjnego.

Każdy wybrany projekt pilotażowy może otrzymać maksymalnie 1,2 mln euro, z czego do 400 tys. euro na fazę 1 (lipiec-grudzień 2021), a po pomyślnym zakończeniu warunkowe 800 tys. euro na fazę 2 (styczeń 2022-lipiec 2023).  Projekty mogą skupiać się na kilku tematach, w tym:

  • wspieranie zaangażowania i zmian instytucjonalnych;
  • wzmacnianie partnerstw między szkolnictwem wyższym, biznesem i organizacjami badawczymi
  • rozwijaniu usług wsparcia innowacji i biznesu
  • podnoszeniu jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości;
  • tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy.

Drugie zaproszenie do składania wniosków zostanie ogłoszone pod koniec 2021 roku dla projektów, które rozpoczną się w 2022 roku. Inicjatywa ma na celu dotarcie do 550 instytucji szkolnictwa wyższego do 2027 r., aby pobudzić europejskie innowacje w szkolnictwie wyższym i wspierać bliźniaczą transformację w kierunku bardziej zrównoważonej, cyfrowej i konkurencyjnej Europy.

© EIT-HEI Initiative

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.