cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

IT Fitness Test 2022 dla krajów V4

Data publikacji:  08.02.2023

Po 10 latach udanego testowania umiejętności informatycznych na Słowacji, współpraca pomiędzy partnerami Koalicji Cyfrowej i Stowarzyszenia IT Słowacji w ramach krajów Grupy Wyszehradzkiej zaowocowała pierwszą współpracą zagraniczną krajów V4.

Dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego, IT Fitness Test 2022 będzie wkrótce dostępny we wszystkich krajach V4.

Partnerzy z zaangażowanych krajów utworzyli wspólny zespół, który oficjalnie rozpoczyna prace nad IT Fitness Test 2022 V4. Test będzie wkrótce dostępny w języku polskim, czeskim, węgierskim, słowackim i angielskim (od kwietnia 2022). Dostępny dla wszystkich, test skierowany jest do uczniów, nauczycieli, szkół i innych organizacji zajmujących się edukacją i kształceniem zawodowym w krajach V4.

Partnerami w zakresie testowania umiejętności cyfrowych w ramach tego projektu są:

  • Cyfrowa POLSKA, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Polsce
  • Internet institut n.o., z siedzibą w Republice Czeskiej
  • IVSZ, Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Elektronicznych na Węgrzech.

Testy rozpoczną się stopniowo w kwietniu w każdym z krajów V4. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej IT Fitness Test, która jest dostępna w kilku językach, w tym w języku angielskim.

Test IT Fitness: wyniki i rezultaty

Test IT Fitness jest największym i najbardziej kompleksowym testem umiejętności ICT na Słowacji, w którym w ciągu ostatnich 10 lat wzięło udział ponad 300 000 respondentów. W 2021 roku jego część certyfikacyjna odbyła się w dniach od 3 maja do 31 lipca i po raz pierwszy również w wersji węgierskiej. Jest to zwalidowany sposób pomiaru umiejętności cyfrowych, który daje rzeczywisty obraz poziomu umiejętności informatycznych badanego respondenta. Test skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i średnich, aby móc obiektywnie ocenić ich gotowość do dalszej nauki lub zatrudnienia.

Test IT Fitness przeznaczony jest również dla nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji i jest dostępny bezpłatnie dla każdego. Treść Testu jest tworzona przez doświadczony zespół nauczycieli z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, doświadczonych nauczycieli ze słowackich szkół średnich oraz ekspertów z Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zawodów. Oczekujemy jednak znaczącej współpracy z wykwalifikowanymi kolegami z Polski, Węgier i Czech. Treść testu będzie nie tylko przetłumaczona, ale musi być również logicznie i semantycznie dostosowana do warunków narodowych i geograficznych każdego z państw Grupy Wyszehradzkiej. Celem IT Fitness Test jest uzupełnienie edukacji szkolnej w zakresie informatyki i pracy z informacją – dla uczniów, studentów i nauczycieli. Test sprawdza również, czy uczniowie i studenci poprawili swoje wykorzystanie narzędzi do wideokonferencji i nauczania na odległość w czasie pandemii. Test IT Fitness może pomóc innym respondentom w doskonaleniu umiejętności cyfrowych w życiu domowym i zawodowym.

Test IT Fitness składa się z pięciu obszarów:

  • Internet
  • Bezpieczeństwo i systemy komputerowe
  • Narzędzia do współpracy i sieci społecznościowe
  • Narzędzia biurowe
  • Złożone zadania.

Każdy respondent testu otrzymuje elektroniczny certyfikat potwierdzający poziom umiejętności cyfrowych, dzięki czemu wie, które obszary wymagają poprawy.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest rozwijanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest międzynarodową organizacją donatorów powołaną przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4 – Czechy, Węgry, Polska i Słowacja). Jego celem jest promowanie bliższego zrozumienia i współpracy między mieszkańcami regionu V4, a także między V4 a innymi krajami i regionami, w szczególności w sąsiedztwie krajów Partnerstwa Wschodniego spoza UE i Bałkanów Zachodnich. Fundusz wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez finansowanie wspólnych projektów grantowych oraz przyznawanie stypendiów uniwersyteckich i pobytów dla artystów. Roczny budżet Funduszu w wysokości 8 mln euro składa się z równych wkładów rządów państw V4.

© Slovak National Digital Coalition

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: CzechyWęgryPolskaSłowacja
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.