cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Jak najlepiej inwestować w kształcenie i szkolenie? Raport ekspertów określa obiecujące podejścia

Data publikacji:  23.02.2023

Komisja Europejska opublikowała 19 października raport końcowy grupy ekspertów ds. jakościowych inwestycji w kształcenie i szkolenie „Investing in our future: quality investment in education and training”.

Aby promować pozytywne zmiany w całej Unii Europejskiej, te krajowe praktyki i reformy polityki edukacyjnej są często omawiane w kontekście ram strategicznych Europejskiego Obszaru Edukacji poprzez grupy robocze EOG.

„Musimy zapewnić, że wszyscy młodzi Europejczycy otrzymają najlepsze możliwe wykształcenie. Promowanie wysokiej jakości inwestycji w kształcenie i szkolenie jest kluczowym priorytetem politycznym Unii Europejskiej i ma zasadnicze znaczenie dla realizacji Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r. Ustalenia zawarte w tym sprawozdaniu zostaną uwzględnione w naszych pracach w Komisji i będziemy nadal promować prawdziwą kulturę oceny polityki w państwach członkowskich, aby wspierać wysokiej jakości inwestycje w kształcenie i szkolenie oraz jak najlepiej wykorzystywać dostępne zasoby” Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.

Przed końcem tego roku Komisja wprowadzi nową inicjatywę mającą na celu udostępnienie państwom członkowskim elastycznych, ale ukierunkowanych narzędzi, metod i wiedzy specjalistycznej, aby wesprzeć je w ocenie ich polityki edukacyjnej. Odbędzie się to w kontekście poprawy jakości inwestycji w kształcenie i szkolenie w Unii Europejskiej.

Sprawozdanie ekspertów koncentruje się na najskuteczniejszych sposobach przydzielania środków publicznych na cztery główne obszary wydatków w Unii na kształcenie i szkolenie: nauczyciele i szkoleniowcy, infrastruktura edukacyjna, cyfrowe uczenie się oraz równość i włączenie społeczne.

W kontekście krajowym grupa ekspertów znajduje obiecujące podejścia do kształcenia i szkolenia, które mogą służyć jako modele dla rządów i instytucji edukacyjnych w całej Unii. Należą do nich programy nauczania jeden na jeden i korepetycje rówieśnicze, programy budowy i renowacji szkół w celu poprawy jakości obiektów oraz wysokiej jakości wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem.

W raporcie określono również wyzwania, które należy pokonać, aby zwiększyć wydajność i skuteczność wydatków oraz jakie wspólne strategie mogą być korzystne, takie jak brak solidnych danych na temat wpływu ukierunkowanych inwestycji na rzeczywiste wyniki nauczania oraz potrzeba dokładniejszych ocen ogólnej krajowej polityki edukacyjnej.

Dowiedz się więcej i zapoznaj się z komunikatem prasowym.

© Komisja Europejska

© AdobeStock

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.