cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Jak najlepiej inwestować w kształcenie i szkolenie? W sprawozdaniu ekspertów wskazano obiecujące podejścia.

Data publikacji:  09.12.2022
Logo

W dniu 19 października Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie końcowe grupy ekspertów ds. jakości inwestycji w kształcenie i szkolenie pt. „Inwestowanie w naszą przyszłość: wysokiej jakości inwestycje w kształcenie i szkolenie”.

Aby promować pozytywne zmiany w całej Unii Europejskiej, te krajowe praktyki i reformy polityki edukacyjnej są często omawiane w kontekście ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji za pośrednictwem grup roboczych EOG.

„Musimy zadbać o to, by wszyscy młodzi Europejczycy otrzymywali jak najlepsze wykształcenie. Promowanie wysokiej jakości inwestycji w kształcenie i szkolenie jest jednym z kluczowych priorytetów politycznych Unii Europejskiej i ma zasadnicze znaczenie dla utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Ustalenia zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostaną uwzględnione w naszych pracach w Komisji i będziemy nadal promować prawdziwą kulturę oceny polityki w państwach członkowskich, aby wspierać wysokiej jakości inwestycje w kształcenie i szkolenie oraz jak najlepiej wykorzystywać dostępne nam zasoby” Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Przed końcem bieżącego roku Komisja przedstawi nową inicjatywę mającą na celu udostępnienie państwom członkowskim elastycznych, lecz ukierunkowanych narzędzi, metod i wiedzy fachowej, aby wesprzeć je w ocenie ich polityki edukacyjnej. Będzie to miało miejsce w kontekście poprawy jakości inwestycji w kształcenie i szkolenie w UE.

W sprawozdaniu ekspertów skoncentrowano się na najskuteczniejszych sposobach przydzielania środków publicznych na cztery główne obszary wydatków w UE na kształcenie i szkolenie: nauczyciele i szkoleniowcy, infrastruktura edukacyjna, cyfrowe uczenie się oraz równość i włączenie społeczne.

W kontekście krajowym grupa ekspertów znajduje obiecujące podejścia edukacyjne i szkoleniowe, które mogą służyć za wzór dla rządów i instytucji edukacyjnych w całej UE. Obejmują one indywidualne programy dydaktyczne i rówieśnicze, budowę szkół i programy renowacji w celu poprawy jakości placówek oraz wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

W sprawozdaniu wskazano również wyzwania, którym należy sprostać, aby zwiększyć efektywność i skuteczność wydatków oraz które wspólne strategie mogą być korzystne, takie jak brak rzetelnych danych na temat tego, w jaki sposób ukierunkowane inwestycje wpływają na rzeczywiste efekty uczenia się, oraz potrzebę bardziej szczegółowych ocen ogólnych krajowych polityk edukacyjnych.

Dowiedz się więcej i zapoznaj się z komunikatem prasowym.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki, Średni
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.