cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Jak zwiększyć innowacyjność i przekwalifikowanie w europejskim szkolnictwie wyższym: EIT ogłasza zaproszenie do składania wniosków na kwotę 12 mln euro

Data publikacji:  24.02.2023

Nowe zaproszenie do składania wniosków zostało otwarte w ramach Inicjatywy „EIT HEI Initiative” przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) i jego koordynatora, EIT RawMaterials, aby zachęcić do innowacji w szkolnictwie wyższym.

„Z pomocą Inicjatywy EIT HEI, instytucje szkolnictwa wyższego przekształcają się w wiodące przykłady zmian instytucjonalnych i stają się głęboko osadzone w naszym ogólnoeuropejskim ekosystemie innowacji. Inicjatywy takie jak ta bezpośrednio wspierają Nowy Europejski Plan na rzecz Innowacji, który pracuje nad przekształceniem Europy w globalną, zawansowaną technologicznie potęgę innowacyjną.” – Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży

Nowością w tegorocznym wniosku będzie Deep Tech Talent Initiative, nowy flagowy program EIT, którego celem jest wykształcenie miliona europejskich talentów do 2025 roku. Inicjatywa ta skupi się na kształceniu talentów technologicznych w szkolnictwie wyższym.

Organizacje są zachęcane do rozpoczęcia przygotowań do złożenia wniosku poprzez zapoznanie się z pełnym tekstem zaproszenia, który jest już dostępny na stronie internetowej inicjatywy EIT HEI Initiative.

System aplikacyjny jest już otwarty, aplikujące konsorcja będą miały czas do 28 lutego 2023 17.00 CET na złożenie swoich wniosków. Wybrane projekty zostaną ogłoszone w maju 2023 roku.

W ogłoszonym niedawno naborze zostanie wyłonionych do 16 projektów opartych na konsorcjach złożonych z organizacji akademickich i pozaakademickich. Sieć EIT HEI Initiative przyjmuje wnioski od uczelni i współpracowników ze wszystkich krajów europejskich, w tym zrzeszonych w Horizon Europe.

W celu bardziej szczegółowego przedstawienia nowego naboru Inicjatywy EIT HEI i odpowiedzi na pytania wnioskodawców odbędzie się seria webinariów.

Otwarta sesja pytań i odpowiedzi: 10 stycznia 2023, 15:00-16:00 CET (rejestracja do 9 stycznia 2023, 13:00 CET)

Otwarta sesja pytań i odpowiedzi: 7 lutego 2023, 11:00-12:00 CET (zarejestrować się do 6 lutego, 13:00 CET)

Zarejestruj się tutaj.

© EIT

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.