cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Kluby rozwoju cyfrowego

Data publikacji:  11.01.2023
Logo platformy gov.pl

Wzmacnianie kompetencji cyfrowych

Powstanie Klubów Rozwoju Cyfrowego jest przede wszystkim odpowiedzią na postępujący proces cyfryzacji w wielu obszarach. Pandemia koronawirusa uwidoczniła także zjawisko wykluczenia cyfrowego, któremu należy przeciwdziałać.

Kluby mają być miejscem edukacji, wsparcia oraz rozwoju kompetencji cyfrowych we wszystkich regionach Polski, o czym informowaliśmy już przy okazji ogłaszania priorytetów Cyfryzacji KPRM na kolejne lata.

Program „Klubów Rozwoju Cyfrowego” jest doskonałym przykładem solidarności międzypokoleniowej i ma okazać szerokie wsparcie osobom wykluczonym cyfrowo, tak aby mogły liczyć na pomoc w zakresie dostępności cyfrowej, w tym nauki korzystania z komputera czy z internetu.

Dzięki wdrożeniu tego programu, zarówno seniorzy jak i inne chętne osoby, będą mogły nauczyć się jak korzystać z internetu (w tym z portali społecznościowych), poznają narzędzia służące do połączeń online, dowiedzą się także jak dołączyć do grona użytkowników aplikacji mObywatel oraz do kilkunastu milionów Polaków korzystających z profilu zaufanego.

Dzięki temu więcej osób dowie się o ułatwiających życie e-usługach, takich jak Internetowe Konto Pacjenta, e-PIT czy też podpisanie dokumentów online, i będzie umiało z nich korzystać. Polacy oszczędzają w ten sposób wiele czasu, a także chronią swoje zdrowie w czasie epidemii. Program jest więc w pełni spójny z upowszechnianiem usług cyfrowych online.

W każdej gminie
Kluby Rozwoju Cyfrowego zostaną utworzone w oparciu o istniejące już w poszczególnych gminach biblioteki, mediateki, domy kultury, Uniwersytety Trzeciego Wieku itp. Wzbogacą te miejsca o nowe funkcje czyniąc je jeszcze bardziej użytecznymi dla lokalnej społeczności.

Najważniejszym celem powołania Klubów jest wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców całej Polski. Do szczegółowych celów projektu należą m. in.:

• wyrównywanie szans osób zamieszkujących obszary o mniejszej dostępności do usług szkoleniowych i nowych technologii,
• wzmacnianie więzi społecznych,
• przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia oraz bezrobocia,
• utworzenie lokalnych ośrodków aktywizujących do uzupełniania kompetencji cyfrowych.

Kluby zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu odpowiednio przeszkoleni edukatorzy będą mogli pomagać zainteresowanym osobom w zaznajamianiu się z nowymi technologiami oraz w podnoszeniu kompetencji cyfrowych.

Walka z wykluczeniem
Pierwotne wykluczenie cyfrowe, rozumiane jako niekorzystanie z internetu (z powodu braku potrzeby, umiejętności, braku sprzętu, łącza, pieniędzy itp.) dotyczyło w 2020 r. w Polsce aż 3,8 mln osób. Najwyższe wskaźniki osób w wieku 16-74 lata niekorzystających z internetu w 2020 r. odnotowano w województwach podlaskim (18%), wielkopolskim, lubelskim i lubuskim (po 17%). Aż 96% osób pierwotnie wykluczonych cyfrowo stanowiły osoby w wieku 45-74 lat. W 2020 r. 50% osób w tej grupie wiekowej nie posiadało choćby podstawowych kompetencji cyfrowych. Największą skalą wtórnego wykluczenia cyfrowego, polegającego na braku podstawowych umiejętności cyfrowych, charakteryzują się województwa świętokrzyskie (61%), warmińsko-mazurskie (59%), opolskie i lubelskie (po 57%).

Właśnie z tego powodu zdecydowaliśmy o powstaniu Klubów Rozwoju Cyfrowego. Będą to miejsca edukacji cyfrowej i zaznajamiania ogółu społeczeństwa z nowymi technologiami. W planach mamy uruchomienie 2 500 Klubów oraz przygotowanie do pracy w nich 5000 edukatorów – animatorów rozwoju kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej. W fazie pilotażowej program obejmie 64 gminy o różnej specyfice, w całej Polsce – tak, aby model działania Klubów Rozwoju Cyfrowego został przetestowany w różnych środowiskach i mógł funkcjonować z jak najlepszą efektywnością.

W związku z wagą zjawiska wykluczenia cyfrowego, które może powodować nierówności społeczne, dotykając w ten sposób najsłabszych, apelujemy do mediów o nietrywializowanie projektu oraz rzetelne informowanie o jego celach.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Źródło
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.