cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Koalicje krajowe spotykają się na warsztatach, mających na celu kształtowanie przyszłych działań w zakresie umiejętności cyfrowych

Data publikacji:  12.02.2023

Przedstawiciele krajowych koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia spotkali się po raz pierwszy od ponad 3 lat, aby zastanowić się nad przyszłością umiejętności cyfrowych w Europie. Te półdniowe warsztaty składały się z kilku interaktywnych sesji poświęconych jednemu rokowi współpracy w ramach projektu platformy Digital Skills and Jobs. Ponad 40 uczestników z całej Europy wzięło udział w warsztatach i rozmawiało o tym, jak przenieść dotychczasowe wyniki i osiągnięcia na kolejny poziom. 

Podczas kryzysu sanitarnego koalicje krajowe współpracowały zdalnie za pośrednictwem wirtualnych spotkań i seminariów internetowych. Podczas pierwszego bezpośredniego spotkania mieli okazję nawiązywać nowe partnerstwa i dzielić się dobrymi praktykami, tendencjami i aktualizacją umiejętności cyfrowych i miejsc pracy z całej Europy. Uczestnicy poruszyli również kwestię udanej kampanii na rzecz rocznicy powstania platformy Digital Skills and Jobs i nakreślili przyszłość platformy.

Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia Fabrizii Benini, zastępcy dyrektora DG CONNECT odpowiedzialnego za projekt. Benini podkreśliła pilną potrzebę poprawy umiejętności cyfrowych w całej Europie, korzyści płynące z inicjatyw na rzecz podnoszenia kwalifikacji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz podsumowała wyzwania i możliwości. Opisała bieżące działania Unii w zakresie umiejętności cyfrowych, w szczególności usystematyzowany dialog na rzecz edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych. Benini przypomniała również o znaczeniu działań w zakresie umiejętności cyfrowych dla UE odzwierciedlonych w znaczących inwestycjach za pośrednictwem programu DIGITAL Europe lub Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w tym krajowych planów odbudowy.

Przedstawiciele koalicji krajowych podzielili się swoimi przemyśleniami na temat największych wyzwań i możliwości umożliwiających przyszłe pozytywne zmiany, opierając się na konkretnych przykładach ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego. Uczestnicy docenili środowisko współpracy w ramach warsztatów. Sesje informacyjne i spotkania służące nawiązywaniu kontaktów były okazją do kształtowania perspektyw, wymiany wiedzy i uczenia się od siebie nawzajem. Uczestnicy warsztatów zebrali się na temat szeregu tematów związanych z zaangażowaniem, treścią i widocznością, w tym: 

  • Sposoby wzbogacenia treści platformy Digital Skills and Jobs oraz stron internetowych koalicji krajowej
  • Rozwój wspólnoty umiejętności cyfrowych i zatrudnienia oraz zwiększenie zaangażowania
  • Docieranie do większej liczby zainteresowanych stron na różnych szczeblach i poprawa przepływu komunikacji 
  • Tematy i tematy do prowadzenia kampanii wokół

Interaktywne sesje dotyczą również kilku obszarów polityki na styku umiejętności cyfrowych i miejsc pracy i miały na celu sprostanie wyzwaniom i zaproponowanie rozwiązań. Pod kierownictwem moderatorów uczestnicy omówili stan prac nad zwiększeniem roli i liczby kobiet w sektorze ICT, otwarciem karier w dziedzinie technologii dla większej liczby młodych ludzi, krajowymi planami strategicznymi, zaangażowaniem członków, zwiększeniem dostępności i dostępu do wewnętrznych szkoleń cyfrowych, podnoszeniem kwalifikacji różnych grup i wiele innych.

Dzięki tym warsztatom więcej Europejczyków będzie mogło dowiedzieć się o udanych inicjatywach i możliwościach w zakresie umiejętności cyfrowych z innych państw UE i uczestniczyć w nich. Warsztaty posłużą jako konsultacje z zainteresowanymi stronami w zorganizowanym dialogu Komisji Europejskiej na temat edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dalszymi informacjami z warsztatów i odwiedź wspólnotę umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, aby dowiedzieć się więcej o krajowych inicjatywach i działaniach na rzecz podnoszenia kwalifikacji.

© Digital Skills and Jobs Platform, European Commission

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, duże zbiory danych, łańcuch bloków, robotyka, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, obliczenia wielkiej skali, uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa, 5G, telekomunikacja, Wi-Fi, informatyka kwantowa, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, mikroelektronika, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.