cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Komisja Europejska proponuje zaufaną i bezpieczną Tożsamość Cyfrową dla wszystkich Europejczyków

Data publikacji:  28.01.2023

Komisja Europejska zaproponowała nowe ramy dla Europejskiej Tożsamości Cyfrowej, która ma być dostępna dla wszystkich obywateli, mieszkańców i przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Obywatele będą mogli uzyskać dostęp do dokumentów i je udostępniać, a także potwierdzać swoją tożsamość, za pośrednictwem aplikacji Europejskiej Tożsamości Cyfrowej w swoim telefonie. Będą mogli również korzystać z usług internetowych za pomocą krajowej identyfikacji cyfrowej, która będzie uznawana w całym regionie. Integracja ram Europejskiej Tożsamości Cyfrowej z bardzo dużymi platformami będzie korzystna dla Europejczyków, ponieważ platformy te będą zobowiązane do akceptowania aplikacji Europejskiej Tożsamości Cyfrowej na żądanie użytkownika, na przykład w celu potwierdzenia wieku. Korzystanie z aplikacji Europejskiej Tożsamości Cyfrowej będzie zawsze należało do wyboru użytkownika.

Na mocy nowego rozporządzenia państwa członkowskie zaoferują obywatelom i przedsiębiorstwom portfele cyfrowe, umożliwiające im powiązanie ich krajowych tożsamości cyfrowych z dowodami potwierdzającymi inne atrybuty osobiste, na przykład prawo jazdy, dyplomy i rachunek bankowy. Portfele będą dostarczane przez uznane przez państwa członkowskie podmioty, które mogą obejmować organy publiczne lub organizacje prywatne. Wszyscy Europejczycy będą mieli dostęp do usług online bez konieczności stosowania prywatnych metod identyfikacji lub niepotrzebnego udostępniania danych osobowych; to rozwiązanie, które daje Europejczykom wybór, dzięki czemu zachowują oni pełną kontrolę nad udostępnianymi danymi

Aby jak najszybciej zrealizować wniosek, Komisja wydała zalecenie, w którym wzywa państwa członkowskie do ustanowienia wspólnego zestawu narzędzi do września 2022 r. oraz do natychmiastowego rozpoczęcia niezbędnych prac przygotowawczych. Ten zestaw narzędzi powinien obejmować architekturę techniczną, normy i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk.

Komisja będzie jednocześnie współpracować z państwami członkowskimi i sektorem prywatnym w zakresie technicznych aspektów Europejskiej Tożsamości Cyfrowej. Wdrożenie jej ram przyczynia się do realizacji celów programu „Europa cyfrowa”, a wiele państw członkowskich przewidziało wykorzystanie rozwiązań w zakresie e-administracji, w tym Europejskiej Tożsamości Cyfrowej, w swoich planach krajowych w ramach Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Ramy te istnieją w ramach opracowanego przez Komisję Kompasu Cyfrowego 2030, w którym określono szereg celów i kamieni milowych, których osiągnięcie ułatwi Europejska Tożsamość Cyfrowa. Do 2030 r. wszystkie kluczowe usługi publiczne powinny być dostępne w Internecie, wszyscy obywatele będą mieli dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, a 80% obywateli powinno korzystać z rozwiązania w postaci elektronicznej identyfikacji. Ramy europejskiej tożsamości cyfrowej pomagają zatem w przeprowadzeniu planowanej transformacji cyfrowej Europy.

© European Union, 2021

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.