cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Komisja Europejska publikuje zaproszenie do składania ofert w ramach studium wykonalności Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Cyfrowych

Data publikacji:  08.02.2023

W planie działań na rzecz edukacji cyfrowej (2021-2027) zaproponowano jako jego Action 9 opracowanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Cyfrowych (EDSC), który może być uznawany i akceptowany przez rządy krajów i inne zainteresowane strony w całej Europie. EDSC będzie oparty na Europejskich Ramach Kompetencji Cyfrowych (DigComp) i uprości sposób certyfikowania i uznawania umiejętności cyfrowych przez rządy, pracodawców i wszelkie inne zainteresowane strony w Unii Europejskiej.

EDSC umożliwi obywatelom wskazanie poziomu ich kompetencji cyfrowych odpowiadającego poziomom biegłości DigComp – czyli poziomowi podstawowemu, średniozaawansowanemu, zaawansowanemu i wysoce wyspecjalizowanemu – i będzie zachęcać do nabywania nowych umiejętności cyfrowych obejmujących wszystkie te poziomy. Aby dowiedzieć się więcej o tych poziomach biegłości, można przeczytać Raport DigComp 2.1, który zawiera przykłady zastosowania w dziedzinie nauki i zatrudnienia.

Cele Studium

Komisja Europejska podjęła obecnie decyzję o ponownym uruchomieniu, w ramach procedury Open Call, zaproszenia do składania ofert w ramach studium wykonalności Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Cyfrowych. Głównymi celami studium są:

  • mapowanie i analiza krajobrazu rozwoju kompetencji cyfrowych i certyfikacji umiejętności w Unii Europejskiej;
  • identyfikacja interesariuszy do konsultacji;
  • analiza luk (jakie jest zapotrzebowanie na EDSC i czego brakuje), aby zrozumieć rolę i wartość unijnego certyfikatu umiejętności cyfrowych i jak mógłby on wspierać uznawanie umiejętności cyfrowych w Europie;
  • możliwości techniczne;
  • analiza kosztów i korzyści dla różnych zainteresowanych stron;
  • ograniczenia, ryzyka i wyzwania;
  • zaproponowanie określenia celu, zakresu i etapów pilotażu EDSC.

Jeśli chcesz znaleźć więcej informacji na temat badania, odwiedź Prior Information Notice (PIN) of the Open Call. PIN jest zaproszeniem dla zainteresowanych organizacji do wyrażenia zainteresowania otrzymaniem zaproszenia do składania ofert, gdy zostanie ono ogłoszone. Organizacje, które chcą wyrazić swoje zainteresowanie, mogą to zrobić w systemie eTendering. Organizacje, które zarejestrują się w systemie eTendering otrzymają zaproszenie do składania ofert, gdy tylko zostanie ono ogłoszone, na swój e-mail kontaktowy.

W razie jakichkolwiek pytań można skorzystać z zakładki Pytania i odpowiedzi na stronie eTendering. Odpowiedzi na pytania tam zawarte będą udzielane przez odpowiedni dział zamówień publicznych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.