cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Komisja przyjmuje wyznaczone przez państwa członkowskie cele na rzecz Europy o silniejszym wymiarze społecznym do roku 2030

Data publikacji:  11.02.2023

Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca unijni ministrowie zatrudnienia i spraw społecznych przedstawili swoje krajowe cele dotyczące realizacji planu działania w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych do 2030 r. Komisja Europejska docenia zaangażowanie państw członkowskich w uczynienie Europy sprawiedliwą, integracyjną i pełną możliwości. Poprzez te krajowe zobowiązania państwa członkowskie wspierają wysiłki zmierzające do osiągnięcia trzech głównych celów Unii w zakresie zatrudnienia, umiejętności i ograniczenia ubóstwa.

Plan działania w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych zawiera szczegółowe informacje na temat celów Unii w zakresie silnej Europy społecznej, która koncentruje się na miejscach pracy, umiejętnościach i włączeniu społecznym, co zostało podzielone na trzy cele na poziomie unijnym, które mają zostać osiągnięte do 2030 r:

  • co najmniej 78% osób w wieku od 20 do 64 lat powinno mieć zatrudnienie
  • co najmniej 60% wszystkich dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zostać zmniejszona o co najmniej 15 mln, w tym o co najmniej 5 mln dzieci, w porównaniu z 2019 r.

Cele krajowe z przedłożonych przez państwa członkowskie wniosków przyczynią się do realizacji wspólnego celu, jakim jest osiągnięcie głównych celów do 2030 r. w obszarach zatrudnienia, umiejętności i ograniczenia ubóstwa. W szczególności zaproponowany przez państwa członkowskie cel w zakresie uczenia się dorosłych i umiejętności informatycznych prawie osiągnie zasadniczy cel Unii. Łącznie zobowiązania krajowe wynoszą 57,6% udziału w uczeniu się dorosłych, osiągając większość z 60% celu unijnego na 2030 r.

Kolejnym krokiem w odniesieniu do zobowiązań krajowych będzie monitorowanie przez Komisję ich realizacji w kontekście cyklu europejskiego semestru na rok 2023, czyli unijnych ram koordynacji polityki gospodarczej i zatrudnienia.

Więcej informacji na temat stanu realizacji celów krajowych można znaleźć tutaj!

© European Commission, 2022

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.