cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Komisja uruchamia grupę ekspercką ds. sztucznej inteligencji i zbiorów danych w edukacji

Data publikacji:  29.01.2023

8 lipca Komisja Europejska zorganizowała pierwsze z czterech spotkań grupy ekspertów ds. sztucznej inteligencji (AI) i zbiorów danych w edukacji i szkoleniach. Grupa ekspertów ma na celu dalsze promowanie zrozumienia wykorzystania nowych technologii, rzucając światło zarówno na możliwości, jak i zagrożenia związane z wykorzystaniem AI i  zbiorów danych w dziedzinie edukacji i szkoleń. Działając w ramach planu działań w dziedzinie edukacji cyfrowej (2021-2027), 25 ekspertów dostrzega potencjalny wpływ technologii AI i zbiorów danych, a także wyzwania związane z niedyskryminacją, jak również kwestie etyczne, bezpieczeństwa i prywatności. W związku z tym mają oni przygotować zasady etyki dotyczące AI i zbiorów danych, przyglądając się uważnie sektorowi edukacji i szkoleń; sektor ten wymaga w szczególności zajęcia się zapewnieniem nauczycielom i studentom podstawowego zrozumienia możliwości wykorzystania AI i zbiorów danych, gwarantując pozytywne, krytyczne i etyczne zaangażowanie w tę technologię.

Wytycznym, które mają zostać przedstawione we wrześniu, towarzyszyć będzie program szkoleniowy dla naukowców i studentów na temat aspektów etyki AI. Dążąc do zwiększenia równości płci w dziedzinie technologii, zostanie również wyznaczony cel 45% udziału kobiet w działaniach. Przy opracowywaniu wytycznych uwzględniony zostanie również wniosek Komisji z kwietnia 2021 r. dotyczący ram prawnych w zakresie AI oraz nowy plan skoordynowany z państwami członkowskimi. Pozostałe spotkania grupy ekspertów odbędą się w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

© AndSus – stock.adobe.com

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.