cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Kompetencje cyfrowe ludzi 50 plus

Data publikacji:  19.03.2024
Salon24 logo

Jednym z celów rozwojowych, które Unia Europejska postawiła sobie na obecną dekadę jest to, by w 2030 r. 80 proc. mieszkańców UE posiadało przynajmniej podstawowe kompetencje cyfrowe. Według najnowszych danych Eurostatu, Polska jest dość daleka od tego celu.

W 2023 r. umiejętności cyfrowe na poziomie co najmniej podstawowym posiadało 44,3 proc. Polaków w wieku 16-74 lata, przy średniej dla UE wynoszącej 55,4 proc. By zostać uznanym za osobę posiadającą przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, uczestnik badania Eurostatu musiał wykazać taki właśnie poziom umiejętności w każdym z pięciu obszarów: korzystanie z informacji i danych w internecie, komunikacji i współpracy przez internet; tworzenie treści korzystając z komputera, umiejętności zachowywania bezpieczeństwa w świecie cyfrowym oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

Z perspektywy Polski i problematyki starzejącego się społeczeństwa oraz tzw. silver economy, niepokojące mogą być braki w kompetencjach cyfrowych w trzech najstarszych grupach wiekowych (45-74 lata).

Odsetek obywateli Polski z podstawowymi umiejętnościami w wieku 55-64 lata jest niemal dwukrotnie niższy niż średnia w UE (nie wspominając o bardziej rozwiniętych krajach wspólnoty, jak Holandia). Różnice na niekorzyść Polski istnieją jednak w każdej przebadanej grupie wiekowej. Wykluczenie cyfrowe osób w okolicach i po 50. roku życia może utrudniać realizację potencjału gospodarczego takich osób.

Źródło: https://www.salon24.pl/newsroom/1364808,kompetencje-cyfrowe-ludzi-50-plus-facebook-youtube-komunikatory-i-niewiele-wiecej#google_vignette

Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.