cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2021

Data publikacji:  07.02.2023

Komisja Europejska opublikowała wydanie 2021 swojego corocznego Monitor Kształcenia i Szkolenia, sprawozdania na temat rozwoju edukacji i szkoleń w Unii Europejskiej i państwach członkowskich.

Przedstawiony podczas czwartego Europejskiego Szczytu Edukacji przez komisarz Marię Gabriel, Monitor analizuje nauczanie i uczenie się w erze cyfrowej, odnosząc się do wydarzeń z ubiegłego roku, oraz omawia znaczenie rozwiązań cyfrowych dla nauczania i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem słabych punktów, które ujawniły się w 2020 r.

Monitor ocenia, że w państwach członkowskich nadal istnieją duże różnice, nawet przy inwestycjach w infrastrukturę dla edukacji, jeśli chodzi o wykorzystanie technologii w nauczaniu. 15% pokolenia, które określilibyśmy jako Digital Natives, nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, ale istnieją również poważne trudności wyrażane przez nauczycieli szkół średnich I stopnia w krajach UE. Dane OECD wskazują, że rzadko otrzymują oni szkolenia dotyczące wykorzystania ICT w nauczaniu, a nauczyciele wyrażają silną potrzebę rozwoju zawodowego w zakresie wykorzystania umiejętności ICT w nauczaniu.

Wydanie z 2021 r. koncentruje się w szczególności na dobrobycie w edukacji i zawiera przegląd sposobów, w jakie Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności będzie wspierał modernizację systemów kształcenia i szkolenia w Unii Europejskiej. Uznając, że odpowiednie inwestycje w edukację przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego, państwa członkowskie Unii Europejskiej w ciągu ostatniego roku utrzymały wydatki publiczne na edukację na poziomie około 10% całkowitych wydatków publicznych, zgodnie z najnowszymi danymi Monitora, jednak aby osiągnąć zadowalający wynik, należy kontynuować wysiłki.

W tym kierunku zmierza program polityczny Unii Europejskiej, który nadal koncentruje się na edukacji, a w szczególności na umiejętnościach cyfrowych: wśród inicjatyw zatwierdzonych w tym kierunku Komisja przyjęła również nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, w którym uwzględniono wnioski wyciągnięte z kryzysu wywołanego przez koronawirus oraz opracowano plan na rzecz wysokowydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej o zwiększonych kompetencjach cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej.

Więcej na temat Monitora

W Monitorze Kształcenia i Szkolenia co roku analizowane są główne wyzwania stojące przed europejskimi systemami edukacji oraz przedstawiane są polityki, które mogą sprawić, że będą one lepiej odpowiadać na potrzeby społeczeństwa i rynku pracy. Raport obejmuje porównanie między krajami, z 27 pogłębionymi raportami dotyczącymi poszczególnych państw.

Monitor zawiera szereg zasobów i publikacji:

  • raporty dotyczące Unii Europejskiej i poszczególnych krajów
  • streszczenie
  • arkusz informacyjny Unii Europejskiej
  • infografiki Unii Europejskiej
  • ulotka na temat celów na poziomie Unii Europejskiej
  • konfigurowalne zestawy danych Eurostatu
  • mapy i wykresy

Materiały te są dostępne w języku angielskim i odpowiednich językach w dostępnym formacie html na stronie internetowej Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

© European Commission

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.