cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Ostatnia aktualizacja DigComp 2.2 została opublikowana!

Data publikacji:  08.02.2023

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opublikowało najnowszą aktualizację ram kompetencji cyfrowych 22 marca 2022 roku, DigComp 2.2, zawierającą ponad 250 nowych przykładów wiedzy, umiejętności i postaw!

Nowo zaktualizowane i zintegrowane ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli (DigComp 2.2) zawierają ponad 250 nowych przykładów wiedzy i umiejętności, które pomogą obywatelom Europy w samoocenie, identyfikacji ofert szkoleniowych i poszukiwaniu pracy. Dzięki tej aktualizacji DigComp będzie nadal odgrywał główną rolę w realizacji ambitnych celów Unii określonych w Cyfrowej Dekadzie i kompasie, w odniesieniu do podnoszenia kwalifikacji cyfrowych całej populacji – 80% obywateli Unii Europejskiej ma posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe do 2030 roku.

Nowa aktualizacja ma na celu pewne i bezpieczne zaangażowanie obywateli w technologie cyfrowe, z uwzględnieniem pojawiających się technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), datafication czy nowe zjawiska będące pochodną kryzysu pandemicznego, które doprowadziły do konieczności wprowadzenia nowych i zwiększonych wymagań w zakresie kompetencji cyfrowych dla obywateli i pracowników.

O DigComp

Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych (DigComp) to narzędzie służące do podnoszenia kompetencji cyfrowych Europejczyków. Obecnie bycie kompetentnym cyfrowo oznacza, że ludzie muszą posiadać umiejętności we wszystkich obszarach DigComp.

Od ponad dziesięciu lat ramy kompetencji cyfrowych obywateli (DigComp) zapewniają wspólne rozumienie, w całej Unii Europejskiej i poza nią, czym są kompetencje cyfrowe, stanowiąc solidną podstawę do kształtowania polityki w zakresie umiejętności cyfrowych, opracowywania programów nauczania i oceny umiejętności cyfrowych, zarówno w edukacji, jak i na rynku pracy. W rzeczywistości DigComp zainspirował ponad 20 narzędzi w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w wielu grupach docelowych społeczeństwa europejskiego.

Cele aktualizacji DigComp 2.2

DigComp 2.2 zawiera narzędzia i zasoby wspierające poprawę umiejętności cyfrowych obywateli w całej Europie. Europass, narzędzie do samooceny na Platformie Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia, oraz DigCompSat, narzędzie do autorefleksji w ramach DigComp.

Nowa aktualizacja pomoże dodatkowo wzmocnić rolę DigComp w osiąganiu celów inicjatyw Europejskiej Strategii Cyfrowej, w tym Planu Działania w dziedzinie Edukacji Cyfrowej i Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, a także w opracowaniu Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych.

Aktualizacja DigComp 2.2 pomoże utrzymać znaczenie DigComp dla nauki, pracy i uczestnictwa w społeczeństwie, a także dla kształtowania polityki Unii Europejskiej. Nowa publikacja daje również wgląd w istniejące materiały DigComp, konsolidując poprzednie publikacje i odniesienia. Zawiera również specjalne dodatki dotyczące interakcji obywateli z systemami AI oraz pracy zdalnej/ hybrydowej.

@ Joint Research Centre 2022

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.