cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Ożywienie na rynku pracy po pandemii

Data publikacji:  11.02.2023

Narzędzie Skills-OVATE online CEDEFOP odnotowało wzrost liczby internetowych ogłoszeń o pracę, co sugeruje, że w 2021 roku europejski rynek pracy odzyskuje siły po zakłóceniach spowodowanych przez koronawirus.

Skills-OVATE oferuje szczegółowe informacje na temat zawodów i umiejętności, których poszukują pracodawcy, na podstawie internetowych ogłoszeń o pracę z 28 krajów europejskich. W 2021 r. liczba ogłoszeń o pracę online była o 52% wyższa w porównaniu z poprzednim rokiem i prawie dwukrotnie wyższa od 2019 r., przed pandemią. Jednak te liczby ogłoszeń o pracę nie przekładają się automatycznie na tworzenie miejsc pracy i wzrost zatrudnienia. Trendy sugerują jednak, że poszukiwanie talentów rośnie, a wraz z postępującym ożywieniem przedsiębiorstwa stają się bardziej optymistyczne.

W Słowenii, Holandii, Chorwacji, Polsce, Litwie, Włoszech i Portugalii liczba ofert wzrosła o 100% lub więcej w 2021 r. Natomiast w Bułgarii liczba zamieszczonych ofert nieznacznie spadła w porównaniu z rokiem 2020. Wzrost liczby ofert był najbardziej znaczący w drugim kwartale 2021 r.

Pandemia miała również bardziej strukturalny wpływ na dynamikę rynku pracy, ze względu na środki dystansu społecznego, wzrosła rekrutacja poprzez wykorzystanie internetowych portali pracy. W porównaniu z 2019 r. najszybciej rosły oferty dla ról w produkcji, budownictwie, ochronie zdrowia i opiece społecznej – tych mniej reklamowanych cyfrowo przed pandemią. Widoczne przesunięcie z tradycyjnych kanałów rekrutacji na oferty było również widoczne w sektorach hotelarstwa, sprzedaży, usług osobistych.

W 2022 roku CEDEFOP będzie nadal rozszerzać analizę Skills-OVATE, aby monitorować trendy i doradzać europejskiej polityce w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz umiejętności.

© xartproduction – stock.adobe.com

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.