cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Prawie 2,8 mld zł na Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych

Data publikacji:  24.02.2023

Rząd chce przeznaczyć 2 mld 789 mln zł na Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Program ma na celu m.in. podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych w społeczeństwie oraz zwiększenie podaży specjalistów ICT na rynku pracy.

Program zakłada stworzenie stabilnego i elastycznego systemu edukacji i szkoleń, dzięki któremu obywatele będą mogli rozwijać kompetencje cyfrowe, stosownie do ich potrzeb i oczekiwań oraz zmieniających się uwarunkowań technologicznych, społecznych i gospodarczych.

Dokument określa działania w ramach pięciu priorytetów na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: rozwój edukacji cyfrowej; zapewnienie każdemu możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych; wsparcie kompetencji cyfrowych osób pracujących; rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych; wzmocnienie zarządzania i koordynacji działań w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Program będzie realizowany do 2030 r. Założono, że w efekcie jego realizacji w 2030 roku 80 proc. mieszkańców Polski będzie posiadać co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe, 40 proc. mieszkańców Polski będzie posiadać ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe, 6 proc. pracujących będą stanowić specjaliści ICT, a 29 proc. specjalistów ICT będą stanowić kobiety. Ponadto przewiduje się, że na szczeblu administracji rządowej funkcjonować będzie ugruntowany i sprawdzony mechanizm koordynacji i monitorowania działań wspierających rozwój kompetencji cyfrowych.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/zmiany-w-prawie/prawie-2-8-mld-zl-na-program-rozwoju-kompetencji-cyfrowych,442830.html

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.